Jeseničtí senioři ve věku nad 65 let mohou využít vozy firmy OK TAXI, která je dopraví kamkoliv po městě za 40 kaček

V létě jsme vás informovali, že se ještě letos jeseničtí senioři dočkají výhodného jízdného při cestování po Jeseníku taxíkem. Protože nebylo o projektu delší dobu „slyšet“, zjišťovali jsme, jak nová služba pro jesenické seniory provozovaná soukromníkem pokračuje. Jestli nakonec chválihodná myšlenka nebyla pouhým výkřikem.

Kupodivu, bez žádných pomp a cyklicky se opakujících tiskových vyjádření „Jak se jeseničtí senioři mohou těšit na levné svezení“, služba už opravdu od začátku prosince funguje.

„Projekt senior OK TAXI jsme spustili podle předběžných plánů na konci listopadu a už dnes máme přes 40 registrovaných klientů z řad našich věrných zákazníků,“ potvrdila spuštění projektu obchodní manažerka řidičů podnikajících pod logem OK TAXI Jana Fantová a dodává: „Vše jsme si chtěli nejdříve v praxi vyzkoušet a hlavně vyladit, než službu představíme široké veřejnosti.“

Jak jsme zjistili, registrovaní senioři při prokázání věku 65 let (a více) obdrží identifikační kartičku, díky které mají ve vozech označených logem OK TAXI jízdné, až na malé výjimky odlehlejších lokalit, z jednoho konce města na druhý za jednotnou částku 40 Kč (viz přiložená mapka). Na delší trasy za hranice města firma nabízí slevu 40 % z odpovídající sazby v aktuálním ceníku.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Není tajemstvím, že myšlenku nabídnout zákazníkům v Jeseníku taxi, které bude výhodné pro seniory po vzoru jiných měst, pronesla poprvé nahlas v květnu na zasedání Komise pro občanské záležitosti, rodinu a sociální věci právě Jana Fantová. „Ve firmě jsme se pro tuto myšlenku nadchli a já jsem nabídla vedení radnice partnerství v projektu. Na vámi zmiňovaném jednání jsem nastínila problematiku spojenou s provozem a upozornila na to, co by bylo potřeba zajistit, aby projekt fungoval dlouhodobě a plnohodnotně k užitku seniorů.“

Prověřili jsme a například jízda z Bezručovy ulice od domova pro seniory přes celé město na IPOS nás vyšla běžnou sazbou z aktuálního ceníku na 82 Kč, registrovaný senior za tuto trasu nezaplatí ani polovinu, čili 40 Kč!

Není tajemstvím, že se vedení jesenické radnice rozhodlo vydat vlastní cestou a provozovat „své“ senior taxi. Z toho důvodu již absolvovali zástupci města několik inspirativních služebních cest do měst, kde už senioři za veřejné finance jezdí. V lednu se připravují vysoutěžit taxikáře s nejlevnější nabídkou za km, který bude pro město tuto službu zajišťovat.

„Za tímto účelem se chystáme zakoupit speciální software, který bude kontrolovat poctivost taxikářů,“ informovala místostarostka Blišťanová. (Tento „hlídací pes“ vyjde jesenickou radnici cca na 35 tisíc korun – pozn. red.)

„Naše firma má léty vypracovaný sofistikovaný způsob zpětné kontroly, který využíváme ve spolupráci s našimi velkými obchodními partnery. Ten jsme v případě připojení jesenické radnice do projektu nabídli paní místostarostce zdarma a ušetřené peníze by tak mohly směřovat tam, kam patří – na zlevněné jízdy seniorů,“ uvádí k tomu manažerka OK TAXI Jeseník.

Pokud by radnice přispívala seniorům na jednu jízdu například 20 korun, po kterých by konečná částka pro zákazníka činila 20 Kč, mohlo by vedení radnice za ušetřenou investici 35 tisíc korun na místo kontrolního softwaru zaplatit seniorům 1750 jízd! V případě celé částky deklarované vedením jesenické radnice z městského rozpočtu 200 000 korun na rok, by senioři mohli v rámci Jeseníku absolvovat 10 000 jízd, tedy cca 27 denně!

Jak senior taxi u soukromé společnosti funguje, na to jsme se zeptali Jany Fantové z OK TAXI Jeseník

Radnice připravuje výběrové řízení, zúčastníte se ho?

„Bohužel nakonec většina jednání s vedením jesenické radnice byla pro mne zklamáním a my se snažíme vytvořit projekt, který bude dlouhodobě udržitelný. Víte, těžko to dokážete s partnerem, na kterého se nemůžete spolehnout. Takže dnes vím, že rozhodně ne!“

Můžete být konkrétnější? Minule jste naznačila, že někteří z vedení radnice Vaše kroky vnímají jako konkurenční a Vaši aktivitu v té věci nesou nelibě?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA„Pokud bych byla ješitný chlap a přemýšlela jako dotyčný z radnice, mohlo by mi asi nejvíc vadit, že se nám někdo snaží „ukrást“ nápad. Ale tak to není, nepotřebujeme honit politické body, chceme upřímně udělat něco jako „dobrý skutek“! To jen pro začátek a pro pořádek, takže to mi nevadí. Z naší strany se opravdu jedná pouze o vstřícný krok vůči sociálně potřebným, na kterém nevyděláme, ale doufám, že nakonec ani neproděláme. Hned v začátku je důležité určení jasných pravidel „hry“, které neohrozí žádný politický severák.“

Tak v čem je zakopaný pes?

„Já a mí kolegové vycházíme z dlouholetých zkušeností a snažíme se vyřešit celou problematiku od A do Z, protože chceme zajistit, aby byl projekt dlouhodobě udržitelný. Proto si troufám říct, že není nejdůležitější nejlevnější cena. Důležité jsou i další veličiny, hmotné – vozový park, kapacita, systém, ale ještě důležitější jsou ty nehmotné – osobní a poctivý přístup ke klientům, zkušenosti atd. Senioři jsou snadný cíl kdejakých „šmejdů“, a proto by tu práci měli poskytovat poctiví a empatičtí lidé. Ty v žádné soutěži nevysoutěžíte!“

A Vy takové máte?

„Ano, osobně jsem je vybírala, pečlivě zaškolovala a za ty já ručím. Samozřejmě, že jsme se i setkali s několika chytráky a podvodníčky, ale díky mé důslednosti se podařilo dřív nebo později oddělit zrno od plev. Tím bych se nechtěla dotknout těch co u nás poctivě pracovali a jenom šli po nějakém čase,  jak se říká, za lepším. Těch byla naštěstí za ty roky většina.“

Dobrá, s tím jde jen souhlasit, ale vysvětlete, v čem jste ještě jiní?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

„V uplynulých dnech jsme investovali téměř dva miliony korun do první fáze plánované obměny vozového parku. Vozy jsme vybírali právě s ohledem na potřeby starších a méně mobilních klientů. Například snadné nastupování a vystupování zajišťují velké posuvné dveře našich nových vozů Ford Tounero Connect, cestování potom prostorný interiér. Další předností je obrovský zavazadlový prostor, kam se pohodlně vejde invalidní vozík nebo jiné kompenzační pomůcky, ale v případě potřeby najde ve voze své plnohodnotné sedadlo sedm pasažérů včetně řidiče. Potřebným klientům také na požádání zajistíme doprovod od hlavních domovních dveří do vozu, z vozu na úřad nebo do ordinace a to samé i zpět. Jedinou výjimku, kam nebudeme klienty doprovázet, tvoří budova České pošty v Jeseníku, protože před ní není možné bez komplikací a bezpečně odstavit vůz. Kdo to zná tak ví, že parkoviště před ní je neustále obsazené.“

Proč nebudete seniory doprovázet přímo až do bytů, ale jen ke vchodovým dveřím?

„Aby nedocházelo ke zbytečným nedorozuměním a navíc služba je určena víceméně mobilním klientům, kteří dokáží sami zvládnout alespoň tuto vzdálenost. Jinak má držitel karty senior OK TAXI za stejných podmínek, čili 40 korun po městě, nárok na svůj vlastní doprovod ve voze.“ (Doprovod může tvořit jedna osoba, takže neplánujte žádné rodinné výlety – pozn. red.)

Cena, propracovaný projekt a roky zkušeností. Přijde mi škoda, že se do soutěže nezapojíte?

MAPA_0006„Samozřejmě, že to asi škoda je, ale jedině pro samotné seniory! Od začátku hledáme partnera pro náš projekt, když už do toho vkládáme vlastní zkušenosti a ne zrovna malé finance, nechceme být anonymní vysoutěženou firmou XY. To by nebylo vůči mým kolegům v OK TAXI fér. Možná kdybychom hledali příležitost, jak k vlastnímu prospěchu podojit městský rozpočet…!? Další zásadní překážkou je i nabízená forma a rozsah služby seniorům v podání města a námi. My chceme nabídnout víc a většímu okruhu seniorů.“ (Srovnání naleznete pod článkem.)

„Budu se opakovat, ale aby byl projekt dlouhodobě udržitelný, musíte mít partnera, kterému se dá věřit a který má konstantní názor na věc. Bohužel, volební období je krátké (někdy i kratší – pozn. red.) a veškerou spolupráci může zahájit nebo zhatit populistická nebo amatérská rozhodnutí politických superstar. Ti svou zášť nebo neschopnost skrývají za tzv. politický názor – rozhodnutí, a potom to budeme my, kdo bude muset zákazníkům vysvětlovat, proč už pro ně ta cena není 10 nebo 20 korun.“

Tak město má svou „vizi,“ ale přesto se nenašla jiná cesta, kde získat partnera pro financování? Žijeme přece v době, kdy bez veřejných financí a dotací ani kuře nehrabe, a i když nabízíte slevu ze svého opravdu značnou, s podporou veřejných peněz by mohla být ještě větší?

„A taky to tak v tom našem státě vypadá – předražené, nepotřebné a bez dotací životaneschopné projekty.“

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

„Mí kolegové a já poskytujeme slevu opravdu pouze ze svého zisku. V prvé řadě jsme osekali cenu za jízdné na opravdu nezbytné provozní náklady. Tím jsme se dostali na částku o 25% nižší. Dále jsme se rozhodli minimalizovat reklamu a z ušetřených prostředků „zadotovat“ jízdy jesenickým seniorům. Určitě by bylo fajn moci nabídnout například 20 korun za jízdné, ale z vlastní zkušenosti vím, že je pro většinu seniorů nejdůležitější pocit bezpečí, důvěry, soukromí nebo být na schůzce včas. Jsem s klienty v každodenním kontaktu, a proto vím, že nečekají charitu! Čtyřicet korun za jízdu a službu na úrovni je pro většinu babiček a dědečků přijatelná částka.“

Co senioři z okolních obcí, mohou vaši službu také nějakým způsobem využít?

„Bohužel, naše možnosti jsou omezené. Jsme firma z Jeseníku, chceme vyjít vstříc právě obyvatelům našeho města. Ale aby senioři z okolních obcí nepřišli zkrátka, nabízíme jim na cestu, která bude začínat nebo končit v centru Jeseníku, 40% slevu z jízdného. Přesnou částku za svou trasu zjistí zákazníci telefonicky na dispečinku – 603 75 95 65.“

Nemáte strach, že vaše postupy radnice zkopíruje?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA„To nám opravdu nevadí, jedná se o dobrou věc, o žádný byznys, na kterém bychom chtěli rýžovat, jen ať se podívají a inspirují, jak se připravují projekty, když dané problematice někdo rozumí.“

„Žádná taxikářská firma z Jeseníku nemůže v tuto chvíli zkopírovat to, že je schopna nabídnout zákazníkům nonstop minimálně dva odpočaté řidiče, kterým v případě zvýšeného zájmu ze strany zákazníků mohou do patnácti minut pomoci další kolegové. Firma OK TAXI Jeseník má v současné době k dispozici sedm vozů.“

 

Teď si vzpomínám, že jste při svých jednáních upozornila na nutnost zřízení vyhrazených míst v blízkosti vchodů do institucí, kde by bylo možné vůz ponechat a seniora doprovodit. Tak snad alespoň toto se povedlo?

„Bohužel ne. Vedoucí odboru dopravy Josef Liberda se k problému vyjádřil, že „na tu chvíli může vozidlo taxi zastavit na vozovce“. Ano, ze zákona řidiči v taxislužbě plynou nějaká drobná „privilegia“, kdy může například za daných okolností zastavit na vozovce, případně na nezbytný čas k bezpečnému nastoupení a vystoupení zákazníka zastavit provoz. Jenže nedokážu si představit ostatní řidiče, kdybych zastavila před poliklinikou v jednosměrce na Dukelské ulici a šla doprovodit seniora do ordinace. Už by to nebylo v rámci zákona a nejspíš by mne ostatní řidiči namístě zlynčovali. Samozřejmě, že už jsme si problém vyřešili více méně sami bez pomoci městských úředníků. Jediná výjimka je před budovou jesenické České pošty, kde doprovod zajišťovat nebudeme.“

OLYMPUS DIGITAL CAMERATak třeba i to se podaří časem vyřešit?

„Možná, ale tam je parkování opravdu problém.“

Děkuji za rozhovor 😉

„Já také děkuji.“

„Ještě bych využila toho, že nás od konce roku 2015 dělí už jen pár hodin a všem vašim čtenářům bych ráda popřála, aby byl ten příští pro všechny rokem splněných přání. A mým milým kolegům z OK TAXI děkuji za spolupráci. Jana Fantová“  

Za redakci se ptal: AH

V čem bude rozdíl mezi senior taxi provozovaným soukromníkem a městem?

Senior taxi město Jeseník

Financování – z veřejných prostředků, z rozpočtu města Jeseník.

Předpokládané spuštění v únoru 2016.

Podoba – senioři nad 75 let s trvalým pobytem v Jeseníku si vyzvednou na Odboru sociálních věcí na městském úřadu kartičku, na jejímž základě bude mít klient nárok na 4 jízdy v hodnotě 20 korun, a to pouze z několika určených stanovišť k úřadům, nemocnici, poliklinice, poště, městským hřbitovům, vlakovému a autobusovému nádraží, k Centru sociálních služeb nebo Klubu seniorů. (Informace uvedené v Šumperském a jesenickém deníku.)

(Například vyrazit jednou za čas na velký nákup, tak na to zapomeňte! – pozn. red.)

Službu bude zajišťovat vysoutěžený nejlevnější taxikář, který se přihlásí.

Senioři mohou tuto službu využít pouze v pracovní dny, a to od 6 do 15 hodin. a jednotlivá jízda nesmí přesáhnout 5 km.

Senior OK TAXI Jeseník

Financování – ze soukromých zdrojů.

Již plnohodnotně funguje od konce listopadu 2015.

Podoba – senioři ve věku 65 a více let, s bydlištěm v Jeseníku se zaregistrují u řidiče ve voze a obdrží kartu senior OK TAXI. Na základě karty budou mít neomezenou možnost využívat 365 dní v roce 24 hodin denně vozidla označená logem OK TAXI Jeseník, za jednotnou sumu 40 korun za jednu jízdu po městě. (Až na malé výjimky odlehlejších lokalit – dle přiložené mapy.)

Poskytnutou slevou výhody pro držitele karty senior OK TAXI nekončí. Nad rámec běžného provozování taxislužby poskytují řidiči osobám doprovod. Doprovod řidič zajišťuje výhradně na požádání od hlavních vchodových dveří rodinného domu nebo domu o více bytových jednotkách k vozu a zpět. Do čekáren ordinací, popřípadě lékárny nebo na úřad. Zde klienta zanechá a následně ho vyzvedne v předem domluvený čas nebo po telefonickém objednání.

Výjimku tvoří budova České pošty v Jeseníku, kde klienty řidiči nedoprovází, protože zde není ve většině případů možnost v blízkosti bezpečně a bez porušení pravidel silničního provozu zastavit a stát. Zde klienta řidiči vysadí co nejblíže k vchodovým dveřím a vrací se zpět ve smluveném čase nebo po telefonickém objednání.

Řidiči SENIOR OK TAXI v žádném případě nedoprovází klienty do obchodů, nezajišťují nákupy, neprovádí rozvoz jídel a podobně! Vždy se jedná o fyzickou přepravu pokud možno mobilních a svéprávných klientů – sleva pro držitele karty senior OK TAXI se vztahuje i na vlastní doprovod jednou osobou!

Pro klienty z okolních obcí nabízí firma 40% slevu na trasu začínající nebo končící v centru města Jeseník.

Foto: JF

Zdroj: PR