FANTASTICKÉ – Nositelé odkazu Vincenze Priessnitze jsou inspirací “doma” i v zahraničí.

Na začátku prosince se v Olomouci uskutečnila poslední výroční akce ukončeného sedmiletého období Operačního programu přeshraniční spolupráce mezi Českem a Polskem. Její součástí bylo vyhlášení nejlepšího projektu, který program za dobu své činnosti podpořil. Vítězem se stal náš Balneopark!

“Balneopark se stal nejinspirativnějším projektem Česko – Polské spolupráce”

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika v předchozích sedmi letech podporoval rozvojové projekty v příhraničních oblastech mezi Českou republikou a Polskem. Z programu tak mohly být financovány projekty z Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Moravskoslezského a samozřejmě Olomouckého kraje. Z polské strany se program týká regionu jeleniogórsko-wałbrzyského, opolského, rybnicko-jastrzębského a bielsko-bialského.

image001Program každoročně vyhlašoval anketu, ve které veřejnost mohla hlasovat o nejlepším projektu, který se daný rok ve jmenovaných regionech realizoval. V roce 2011 se veřejnosti nejvíce líbil unikátní projekt naší „vodní zahrady.“ Jeho jedinečnost potvrdilo aktuálně i prosincové vítězství v Olomouci. Odborná porota projekt Balneoparku označila za nejinspirativnější projekt celého programovacího období 2007-2013.

„Skutečnost, že porotci svým rozhodnutím potvrdili výsledek ankety z roku 2011, nás opravdu velice těší,“ svěřil se po udělení cen MUDr. Jaroslav Novotný, primář Priessnitzových léčebných lázní a zároveň předseda Společnosti Vincenze Priessnitze, která projekt v jesenických lázních realizovala.

balneopark„Vedle stále vzrůstající návštěvnosti Balneoparku je cena dalším důkazem, že naše myšlenka vytvořit ve svahu nad lázněmi zhmotněný svět Priessnitzovských procedur byla skutečně správná. A věřím, že v rozvoji Priessnitzova odkazu budeme i nadále úspěšní. Zaslouží si to,“ uzavírá MUDr. Novotný.

Autor a foto: VJ