Jesenická nemocnice, spol. s r.o.

JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r. o. je soukromá obchodní společnost, která je majitelem a provozovatelem nemocnice v Jeseníku.

Tato nemocnice poskytuje lůžkovou i ambulantní odbornou péči v základních oborech, včetně péče stomatologické a služby praktického lékaře v Jeseníku. Navíc poskytuje služby zdravotnického komplementu i pro jiná zdravotnická zařízení a soukromé praktické či ambulantní lékaře (např. laboratorní nebo RTG vyšetření apod.). Nemocnice je zdravotnickým zařízením základního typu se 133 lůžky pro spádovou oblast 40 tis. obyvatel bývalého okresu Jeseník. Jiné lůžkové zdravotnické zařízení v tomto okrese není.
Dne 29. ledna 2003 obdržela JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. certifikát kvality ISO 9001.
JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. je smluvním partnerem Všeobecné zdravotní pojišťovny a největších zaměstnaneckých pojišťoven, působících na území ČR.