DO JESENÍKU DORAZILA VLÁDA. PREMIÉR SLÍBIL MILIARDOVÉ INVESTICE

Představitelé města se sešli s vládou ve středu 29. března v Jeseníku. Právě na sever Olomouckého kraje totiž premiér Petr Fiala a jeho ministři vyrazili v rámci výjezdního zasedání…

„Chci vládě poděkovat za to, že k nám přijela a zajímala se o problémy, které region trápí. Je jich dost – od úbytku obyvatel, přes špatnou dopravní obslužnost, těžko dostupné bydlení až po nedostatek lékařů. Právě tato témata jsme s vládou projednávali,“ uvedla Zdeňka Blišťanová, starostka Jeseníku.

Jednání se zástupci města probíhalo v budově městského úřadu IPOS. I ta byla součástí debaty, nutně potřebuje opravu a samo město obří investici neufinancuje. Do diskuze se zapojili také radní z Olomouckého a Moravskoslezského kraje, stejně jako zdejší starostové.

„Vládu jsme požádali o to, aby formou dotací podporovala dostupné bydlení ve městech a obcích. Tématem byla také kvalita internetového připojení a mobilního signálu na severu Olomouckého kraje,“ zmínil část z probíraných bodů Tomáš Vlazlo, uvolněný radní města Jeseník.

Co se týče investic do dopravní infrastruktury, slíbil premiér Fiala uvolnit na tyto účely v regionu do roku 2030 více než 21 miliard korun. Letos by se měly v kraji proinvestovat tři miliardy. „S ministrem dopravy budou po dohodě vedena i další jednání ve věci dopravních staveb a opatření, týkajících se silnic I. třídy, které by měly zlepšit komfort při dojíždění do Jeseníku přes Pomezí a z Jeseníku do Šumperka,“ uvedl Václav Urban, místostarosta města Jeseníku.

Jeseník se stal vůbec prvním městem, kam vládní kabinet v kompletním složení vyrazil. Ministři se pak při separátních jednáních bavili s lidmi o tom, jak se na Jesenicku žije, co je trápí a co potřebují a prohlédli si například stanici jesenických hasičů a policistů.

„V Jeseníku se snažíme zkvalitňovat život tak, aby byl srovnatelný s jinými regiony, ale někdy nám na to nestačí síly ani finance. Proto se opakovaně obracíme na kraj nebo i na vládu. Potřebujeme, aby nám stát v rámci podpory hospodářsky a sociálně ohrožených území pomohl,“ dodala Blišťanová.

Podle premiéra Petra Fialy by měl stát investovat především do základní infrastruktury:

„Abychom snížili rozdíl mezi regiony musíme se zaměřit na výstavbu silnic, železnic, rozvoj moderních technologií a tady na Jesenicku také na rozvoj cestovního ruchu,“ uvedl.

tz