INFORMACE Z RADY MĚSTA JESENÍKU

Centrum sociálních služeb bude žádat o dotaci na pořízení dvou plug-in hybrid vozidel. Projekt Toulky pohraničím postupuje. Město bude žádat o dotaci na obnovu okolí Anglického pramene. Smlouva se společností vlastnící kontejnery na textil bude vypovězena. Město vybralo firmu, která letos opraví ulice Diettersdorfova a Poštovní. Městu konečně svitla naděje na vybudování dlouho diskutovaného chodníku od vlakového nádraží do železniční přejezd…

Centrum sociálních služeb Jeseník bude žádat o dotaci na pořízení dvou osobních vozidel charakteru plug-in hybrid. Vozidla budou sloužit pečovatelské službě a nahradí stávající již dosluhující auta. Souhlas s podáním žádost udělili zmíněné příspěvkové organizaci radní, a to na svém pondělním zasedání.

Radní schválili smlouvu o financování společného česko-polského projektu s názvem Toulky pohraničím. Partnerem města Jeseníku bude Gmina Głuchołazy. Hlavní aktivitou projektu bude realizace městských okruhů v obou městech. V Jeseníku půjde konkrétně o Jesenické toulky, kdy jeden okruh propojuje centrum města se Smetanovými sady a druhý centrum města s lázněmi. V plánu je obnova cedulí z roku 2008 a některá nová zastavení, vydání brožury v jazykových mutacích a vytvoření webové stránky.

Anglický pramen má bohatou historii, pramen a okolí nechala upravit početná britská kolonie pacientů pod vedením barona Karla z Lichfieldu a Maitlanda Deshwooda v roce 1848. Po polomech v roce 2020 byla pravá část mohyly poškozena, v roce 2022 došlo k opravě celého pomníku. Cílem další obnovy této památky je zkulturnit prostředí okolo pramene, zejména úprava zídky a terénu, doplnění mobiliáře apod. a využít k tomu dotační titul Olomouckého kraje. Radní proto schválili žádost o podání dotace ve výši 75 000 Kč na obnovu okolí pramene, která by z 50 % kryla náklady na zmiňovanou opravu.

Vzhledem k tomu, že je dlouhodobě i přes mnohá upozornění porušována povinnost pravidelně vyvážet kontejnery na oblečení, obuv a jiný textil, rozhodlo vedení města o vypovězení smlouvy se společností TextilEco a.s. Občané však o možnost třídit textil nepřijdou, město uzavře smlouvu s jinou společností.

Dlouho očekávaná rekonstrukce ulic Dittersdorfova a Poštovní bude zahájena letos na jaře. Město si k realizaci této veřejné zakázky vybralo společnost BERKASTAV s.r.o., která předložila ekonomicky nejvýhodnější nabídku. Předmětem obnovy komunikací bude výměna stávající obrusné vrstvy, obnova stávajících obrubníků a vybudování dlouhého zpomalovacího prahu sjednoceného s přechodem pro chodce na ulici Dittersdorfova, a to včetně doplnění jejího odvodnění v místě prahu a nasvícení přechodu.

Rada města schválila také uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti za účelem vybudování chodníku na ulici Nádražní a Puškinova, v dlouho diskutovaném úseku mezi autobusovou zastávkou u vlakového nádraží až po železniční přejezd. Smlouvy budou uzavřeny mezi Správou silnic Olomouckého kraje (jako zástupcem vlastníka pozemku) a městem Jeseník, čímž se město výrazně posune k možnosti vybudovat zde chodník.

tz