Nová hasičská zbrojnice pro Sbor a jednotku dobrovolných hasičů je hotová

Budova, která nahradí stávající plechovou halu v areálu budov na ulici Tovární, je vystavěna v areálu zóny Za Podjezdem a splňuje současné požadavky na výkon služby jednotky požární ochrany.

„Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Jeseník má nezastupitelnou úlohu v požární ochraně. Nejenže se účastní výjezdů po boku profesionálů, navíc v době, kdy profesionální hasiči jsou na výjezdu, drží pohotovost. Bylo tedy nutné, abychom jim poskytli patřičné zázemí,“ uvedla starostka města Zdeňka Blišťanová.

Výhodou bude i snížení provozních nákladů, kterými jsou v současné době opravy a údržba nebo spotřeba energií stávajícího objektu zbrojnice na Tovární ulici.

Výstavba nové budovy byla dotačně podpořena, a to hned dvakrát. Konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu a z Ministerstva vnitra ČR. Celková finanční náročnost byla vyčíslena na dvacet čtyři milionů korun, včetně DPH, významnou část však pokryly dotační prostředky.

V roce 2022 vyjela jednotka Sboru dobrovolných hasičů Jeseník k celkem 23 událostem – jednalo se nejen o požáry, ale i technickou pomoc (např. odstraňování nebezpečných stromů, likvidace obtížného hmyzu, utržená střecha a další)…

Mimořádnou událostí byl srpnový výjezd čtyř členů jednotky na pomoc s hašením požáru v Českém Švýcarsku.

Během celého roku prováděli požární dozor nebo pomáhali se zajišťováním bezpečnosti a řízením provozu na křižovatkách při různých akcích (Novoroční ohňostroj, Městský bál, Jesenická desítka, TRUCK SRAZ aj.).

V neposlední řadě pořádali soutěže (jako např. TFA, Mladý hasič) a účastnili se okrskových a okresních soutěžích v požárním útoku.

A mnoho dalšího…

Shrnutí loňského roku prezentovali dobrovolní hasiči na výroční schůzi Sboru dobrovolných hasičů Jeseník, která se konala v sobotu 14. ledna.

tz