INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA

V Jeseníku běží dvě desítky investičních projektů. Město opět podpoří spolky a akce v oblasti sportu, kultury, volného času atd. Je plánován prodej bývalé kotelny a stavebních pozemků na ulici Strmá…

Veřejné zakázky:

Aktuálně probíhají stavební práce na obnově rybníčku na ulici Denisova. Těsně před dokončením se nachází nová požární zbrojnice pro dobrovolné hasiče. Postupují práce na obnově chodníku na ulici Nerudova a komunikace na ulici Kalvodova. Naopak demolice probíhá na ulici Nábřežní, kde je těžkou technikou rozebírán komín u bývalé kotelny.

Výběrové řízení jsou aktuálně vyhlášena pro projekt proluky u tržnice, dodávky a instalace fotovoltaiky na IPOS, oprava vodoinstalace, rekonstrukce sociálního zařízení a kotelny budovy ZŠ Boženy Němcové, obnova místních komunikací na ulici Poštovní a Diettersdorfova a výměna svítidel v několika lokalitách města.

Projekční a přípravné práce postupují u regenerace sídliště 9. května V. etapa, chodníku na ulici Nádražní a Puškinova, chodníku na ulici Husova a Smetanovy sady, energetických úsporách na budově Centra sociálních služeb Jeseník, vybudování zázemí multifunkčního hřiště a technické vybavenosti ulice Kalvodova. V běhu je také Plán udržitelné městské mobility

Městské dotace:

I v příštím roce podpoří město místní spolky a významné akce. Zastupitelstvo města na svém čtvrtečním zasedání vyhlásilo následující dotační programy: Dotační program na podporu sportu – jednorázové akce (rok 2023), Dotační program SPORT 2023 – celoroční činnost sportovních organizací, Dotační program na podporu kultury, vzdělávání a volnočasových aktivit – jednorázové akce (rok 2023) a Dotační program na podporu poskytování sociálních služeb (rok 2023). Všechny programy se budou řídit stejnými pravidly jako v minulém roce.

Prodeje:

Město plánuje prodat pozemkové parcely č. 141 o výměře 376 m2 a č. 140/1 o výměře 2025 m2 v katastrálním území Seč u Jeseníka. Prodej stavebních pozemků na ulici Strmá se bude řídit několika pravidly, jako například: minimální kupní cena pozemků činí 1.460 Kč/m2 + aktuální sazba DPH; na pozemcích (nebo jejich částech) bude vybudována stavba rodinného domu v souladu s platným územním plánem města Jeseník; stavba bude dokončena nejpozději do 10 let od nabytí vlastnického práva k pozemkům atd.

V plánu je prodej také pozemku a budovy bývalé kotelny „Husova“ na ulici Seifertova za minimální kupní cenu 700 000 Kč.

TZ