INFORMACE Z RADY MĚSTA JESENÍK

Dotace z rozpočtu města na rok 2023 se budou řídit stejnými pravidly jako v letošním roce. Provoz kluziště bude zahájen v pátek 9. prosince. V prostorách bývalé služebny městské policie na Dukelské ulici by mohly vzniknout dětské skupiny. Město chce rozšířit služby eGovernmentu. To a mnohem více schválili radní na svém pondělním zasedání…

Dotace z rozpočtu města na rok 2023 se budou řídit stejnými pravidly jako v letošním roce. Kromě pravidel doporučila rada města zastupitelstvu schválit také následující dotační programy pro rok 2023: Dotační program na podporu sportu – jednorázové akce (rok 2023), Dotační program SPORT 2023 – celoroční činnost sportovních organizací, Dotační program na podporu kultury, vzdělávání a volnočasových aktivit – jednorázové akce (rok 2023) a Dotační program na podporu poskytování sociálních služeb (rok 2023).

Provoz kluziště bude zahájen od pátku 9. prosince a ukončen nejpozději v neděli 5. března 2023. Kluziště bude po tuto dobu otevřeno denně, v závislosti na klimatických podmínkách, a to od 9.00 do 22.00 hodin. Ceník a rozpis bude v nejbližších dnech zveřejněn na webových stránkách www.sportovistejesenik.cz

Město reaguje na potřeby svých obyvatel a bude žádat o dotaci na zřízení dětské skupiny. Místa, kde bude zajištěno hlídání dětí od jednoho roku věku. O tuto službu projevili zájem samotní rodiče, a to v dotaznících k městskému porodnému a v rámci dotazníkového šetření při tvorbě koncepce rodinné politiky. Dětská skupina by mohla vzniknout v prostorách bývalé služebny městské policie na Dukelské ulici.

V budově nyní funguje klub pro seniory a v nejvyšším patře jsou dva městské byty. V případě, že bude město úspěšné při podání žádosti o dotaci z Národního plánu obnovy by v budově mohly vzniknout prostory pro dvě dětské skupiny, nové sociální zázemí, šatny i zázemí pro zaměstnance. Předmětem dotace by byla také kompletní revitalizace budovy z hlediska zateplení, výměny oken a dveří či úprav zahrady.

Radní schválili projekt s názvem „Rozšíření služeb eGovernmentu města Jeseník“, který mimo jiné umožní napojení města na Portál občana, což je moderní nástroj pro komunikaci s občany. Portál občana umožňuje hrazení místních poplatků, podávání žádostí o dotace aj., vše online z pohodlí domova.

tz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.