Jesenické prameny a drobné památky v roce 2022

Podle plánu, ale také kvůli havarijnímu, akutnímu stavu některých památek či také díky práci dobrovolníků, se v letošním roce pracovalo na opravách devíti různých památek či jejich nejbližšího okolí. Celkový stav místních památek je zase o velký kus lepší.

Pramen U Vousáče

Pramen vznikl v polovině 19. století a byl věnován rakouskému císaři Františku Josefu I. V průběhu 20. století pramen postupně chátral a obnovy se dočkal až na začátku nového století, kdy dostal lidový název U Vousáče. V letošním roce technické služby zajistily kompletní opravu a upraveno bylo také okolí pramene. Navíc po několika desetiletích byla do pomníku znovu přivedena voda, a to díky spolupráci s VAK Jesenicka. Realizaci akce iniciovanou městem Jeseník podpořil finančně Olomoucký kraj, část nákladů uhradily samy Technické služby Jeseník. V rámci revitalizace pramene byla obnovena i historická stezka, která návštěvníka přivede nenáročnou chůzí od prvního zastavení křížové cesty až k samotnému prameni. Nová přístupová cesta nahradila původní turisticky značenou trasu, která byla zrušena mimo jiné z důvodu nevhodného výškového profilu. Od pramene U Vousáče se lze vydat zpět na křížovou cestu ke druhému zastavení nebo pokračovat vzhůru na Křížový vrch, případně odbočit vlevo na sousední červenou turistickou trasu, na které se nachází Řecký pramen a pramen Diana.

Lurdská jeskyně

O tom, že se v Jeseníku nachází lurdská jeskyně, neví ani mnoho místních pamětníků. Tato duchovní památka byla vystavěna před více než sto lety. Památka do letošní rekonstrukce dlouho chátrala. Technické služby nejprve odstranily veliké popadané stromy a poté si jeskyni vzal do rukou místní katolický spolek. V rámci dvou brigád vyčistili jeskyňku, prostor okolo ní a širší okolí. Katolický spolek pak také pořídil novou sochu Panny Marie, kterou dobrovolníci ukotvili na její původní místo.

Křížová cesta

Křížová cesta v Jeseníku vede od Anglického pramene ke kapli sv. Anny na Křížovém vrchu po modré turistické značce. Obnovy se dočkala vyobrazení na 14 zastaveních, která tvoří dřevěné kříže. Upravena byla také stezka a přibylo nové odpočívadlo. Slavnostně byla nová vyobrazení vysvěcena na začátku října za účasti místní farnosti a veřejnosti.

Neuburský pramen

V partnerském městě Neuburg an der Donau pojmenovali náměstíčko po Jeseníku, což bylo pro Jeseník velkou ctí. Na oplátku a jako výraz díků byla za účasti zástupců partnerského města v těsném sousedství Neuburgského pramene slavnostně odhalena lavička přátelství. Samotný pramen pak byl očištěn a opraven.

Anglický pramen

Anglický pramen patří mezi nejvelkolepější pomníky, které byly věnovány Vincenzi Priessnitzovi. Věhlasnému léčiteli jej při svém pobytu věnovali angličtí pacienti pod vedením barona Karla z Lichfieldu a Maitlanda Deshwooda. Na svém místě stojí pramen již od roku 1848. V letošním roce byl pomník poškozen, proto došlo k jeho opravě.

Lavice Návrat Germánů z lovu

Jedná se o jednu z mála památek, která je prohlášena za kulturní památku. Lavici vytvořil místní sochař Engelbert Kaps na počátku 20. století. Původně stála na zahradě Weissovy vily, kde ale dlouho chátrala. V roce 2012 byla lavice ve velice špatném stavu, a tak byla kompletně zrestaurována a přesunuta na stávající místo v lázeňském areálu. V letošním roce došlo k poškození části pomníku, památka byla odborně opravena.

Gilbertovo odpočívadlo

Odpočívadlo patří mezi nejmladší památky na Jesenicku. Vytvořeno bylo v roce 2016 jako „náhrada“ za původní Gilbertův pramen a pramen Glück auf. Nabízí krásný výhled na hřeben Jeseníků. V letošním roce dobrovolníci upravili památku do nové podoby.

Památník obětem komunismu a Lípa svobody

Tyto dvě památky připomínají oběti komunismu a také nově nabytou svobodu po roce 1989. Na tomto místě se tak konají akce k připomínce událostí 17. listopadu. V letošním roce došlo k úpravě okolí památek, vysázeny byly hortenzie a přibyl také nový mobiliář.

Gogolův pomník

Pomník odkazuje na významného prozaika a dramatika, který pobýval v jesenických lázních v letech 1845 a 1846. V letošním roce došlo k úpravám okolí památky v rámci sadových úprav V Oblouku. Okolí busty tak od jara do zimy zkrášlí rozmanité druhy rostlin.

Poděkování

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na opravách podíleli. Kromě zaměstnanců města a technických služeb je to také spousta místních dobrovolníků, kteří pracují na opravách místních památek. Práce s památkami nejsou jen rozsáhlejší opravy, ale také běžná údržba. S tím v Jeseníku a jeho okolí pomáhají skoro tři desítky dobrovolníků v rámci programu Správci drobných památek. Každý z nich věnuje svůj volný čas konkrétní památce a péči o ni. Za to jim patří také velké poděkování.

Památky a rok 2023

Město Jeseník na rok 2023 připravuje opravu sousoší Vincenze Priessnitze ve Smetanových sadech, která si vyžádá výraznější zásah. Ten bude také finančně náročnější než drobné úpravy v letošním roce. Aktuálně připravujeme podklady pro tuto opravu a vyhledáváme vhodný dotační zdroj pro spolufinancování akce. V příštím roce budou probíhat také další aktivity, jako je aktualizace webu Jesenické prameny, aktualizace informačních cedulí, besedy s žáky a další. Vrcholem roku pak bude, jako již pravidelně, květnový Den pramenů, který je součástí Zahájení lázeňské sezony.

Více o památkách a pramenech naleznete na www.jesenickeprameny.cz.

Jan Mrosek