TYRŠOVU A LIPOVSKOU KRÁŠLÍ NOVÉ STROMY

Děti z mateřské školy Kopretina a Rada jesenických seniorů pomohla s výsadbou sedmi líp malolistých a jednoho jeřábu prostředního na zelených plochách v ulici Tyršova. Na výsadbu, která proběhla počátkem listopadu, navázal vznik lipové aleje na ulici Lipovská. Celý projekt podpořila částkou 116 000 Kč Nadace ČEZ.

Lipová alej, vysázená od obchodu COOP až po křižovatku do lázní podél hlavní komunikace, vytvoří optický předěl mezi sídlištěm Lipovská a rušnou silnicí. Alej je tvořena deseti lípami malolistými, které byly vysázeny také na travnaté ploše před panelovým domem na ulici Tyršova. Nově vzniklý předěl mezi stávající parkovací plochou a bytovými domy podpoří také jeřáb prostřední. Výsadba stromů přispěje ke zlepšení vzhledu veřejného prostoru a zlepšení kvality ovzduší. Stromy budou mít také významnou roli při vyrovnání teplotních extrémů v této části města.

Projekt byl finančně podpořen Nadací ČEZ.

tz