Nejlépe se třídí v Jeseníku

Zástupci nejlepších měst a obcí Olomouckého kraje si dnes 20. září v Náměšti na Hané převzali ocenění za třídění odpadů v roce 2021. V 17. ročníku tradiční soutěže „O keramickou popelnici“ obsadilo město Jeseník první místo celkově a také první místo v třídění elektroodpadu.

Město Jeseník zvítězilo v kategorii obcí do 15 tisíc obyvatel v třídění plastů, papíru, skla a nápojových kartonů a také elektroodpadu. Třídění odpadů je nezbytná součást odpovědného přístupu k životnímu prostředí. Je důležité, aby tyto suroviny nekončily na skládce, ale byly maximálně využity. I to je důvod proč město Jeseník zahájilo v roce 2022 kampaň „dotřiďme to!“ 

Obce, jejichž občané nejlépe třídí odpad, získávají každoročně prestižní ocenění „O keramickou popelnici“. Tato soutěž je tradičně součástí informační kampaně zaměřené na podporu sběru separovaného odpadu ve městech a obcích v Olomouckém kraji. „Toto ocenění patří především všem občanům Jeseníku, kteří poctivě třídí. Jsem ráda, že se nám podařilo dosáhnout takového úspěchu, protože to vypovídá o naší zodpovědnosti a také nám to umožní nezatěžovat v této složité době občany navyšováním poplatku za svoz odpadů,“ řekla starostka města Zdeňka Blišťanová.

Do soutěže, kterou každoročně pořádá Olomoucký kraj se společností EKO-KOM, a.s., je zapojeno téměř 400 obcí a měst Olomouckého kraje. V samotném klání se hodnotila vykazovaná data v systému EKO-KOM. Šlo především o množství vytříděných odpadů na jednoho obyvatele a počet tříděných komodit na území jednotlivých obcí a měst. Hodnocena byla mimo jiné i hustota sběrné sítě a další doplňková kritéria.

Foto (zdroj): Olomoucký kraj