Jak postupovat, když Vám něco ruší televizní signál

Zaznamenali jste zhoršení kvality příjmu televizního signálu přes anténu? Kontaktujte Český telekomunikační úřad. Při oznámení o rušení televizního příjmu je vhodné dodržet následující postup…

Jak postupovat – oznámení o rušení

  • Před podáním oznámení o rušení televizního příjmu na ČTÚ je doporučeno:
    • ověřit si, zda televizní přijímač a jeho přijímací anténa nevykazuje známky závady, doporučeno je kontaktovat sousedy, zda mají obdobné problémy s příjmem televize a od kdy.
    • Na interaktivní mapě si ověřte zadáním adresy místa rušeného zařízení, zda v blízkosti nebyla do zkušebního provozu spuštěna základnová stanice mobilní sítě. V případě, že problémy s rušením přetrvávají je doporučeno obrátit se na ČTÚ formou oznámení o rušení televizního příjmu.

Oznámení o rušení televizního příjmu:

Pro kontaktování Českého telekomunikačního úřadu má oznamovatel rušení možnost využít následující komunikační kanály:

Zdroj: Český telekomunikační úřad