Krátké zpravodajství ze zasedání rady města Jeseník

Navýšení finančních prostředků na podporu činnosti sportovních klubů. Dětské dopravní hřiště bude mít prostor pro jízdu zručnosti. Směna pozemků umožní revitalizaci okolí Alžbětina pramene. Prodej hotelu Slovan. Městská policie bude mít čtyřnohého parťáka. Podpora mezinárodně uznávaného jesenického fotografa. To a mnohem více schválili radní…

Radní doporučují zastupitelstvu města schválit navýšení finančních prostředků na dotace z rozpočtu města pro rok 2022 o milion korun na podporu činnosti sportovních organizací pracujících s dětmi a mládeží. Hlavním důvodem pro navýšení finanční částky je její dlouholetá stagnace oproti neustále se zvyšujícím a letos raketově navýšeným cenám nájmů, energií, pohonných hmot, ale i cen sportovního spotřebního materiálu, startovného atd. Vedení města tímto krokem chce zamezit situaci, kdy by sportovní kluby musely kvůli nedostatku financí redukovat svou činnost.

Radní schválili zahájení výběrového řízení na zhotovitele plochy pro jízdu zručnosti u dětského dopravního hřiště. Sloužit bude nejen pro jízdu zručnosti, ale i při výuce, kdy je potřeba mít k dispozici rovný, zpevněný úsek, což dosud u dětského dopravního hřiště chybělo.

Město smění pozemky v Seči u Jeseníka a Širokém Brodě s olomouckým Arcibiskupstvím za pozemek, jehož součástí je také Alžbětin pramen. Směnou pozemků se město stane vlastníkem pozemku na ulici Josefa Hory, což mu umožní opravit okolí pramene.

Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru prodeje hotelu Slovan. Prodej však bude mít několik podmínek, například kupní cena musí být minimálně 32 700 000 Kč, kupující musí provozovat nemovitost jako hotel, a to po dobu minimálně deseti let, nesmí být dlužníkem města nebo mít daňové nedoplatky a aj.

Rada města schválila pořízení služebního psa pro výkon hlídkové služby jesenické městské policie. Již brzy se tak bude v ulicích města pohybovat strážník psovod v doprovodu svého nového psího parťáka. Německý ovčák s výcvikem bude hrát významnou roli při zákrocích v místech, kde často dochází k výtržnostem, protiprávnímu jednání či rvačkám.

Radní rozhodli o podpoře Tomáše Neuwirtha při spolufinancování projektu EURO FOTO TOUR 2022. Předmětem projektu je pořízení fotografického souboru dronových fotografií „Evropa z ptačí perspektivy,“ které budou prezentovány na samostatné výstavě a v kalendáři. Tomáš Neuwirth je jesenický fotograf a grafik, který za své snímky obdržel již více než sto mezinárodních ocenění.

tz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.