Městská policie Jeseník bude mít nového čtyřnohého parťáka

Rada města schválila pořízení služebního psa pro výkon hlídkové služby jesenické městské policie. Již brzy se tak bude v ulicích města pohybovat strážník psovod v doprovodu svého nového psího parťáka Queena. Německý ovčák s výcvikem bude hrát významnou roli při zákrocích v místech, kde dochází často k výtržnostem, protiprávnímu jednání či rvačkám.

Queen je patnáctiměsíční německý ovčák černé barvy, který si prošel základním výcvikem policejních psů. Strážník jej může použít k ochraně bezpečnosti jiné osoby nebo své vlastní, k ochraně majetku, k zabránění výtržnosti, rvačce nebo jinému protiprávnímu jednání.

„Není jednoduché získat psa s dobrým výcvikem, který by mohl v podstatě okamžitě nastoupit do výkonu služby. Věřím, že nový člen městské policie bude pro strážníky i občany velkým přínosem,“ říká starostka města Zdeňka Blišťanová.

„Jednou z variant, kterou jsme zvažovali, bylo také koupě štěněte, které by prošlo potřebným výcvikem. To nám ale nedovoluje časová náročnost. Strážník psovod by si musel vyčlenit minimálně alespoň rok času, aby ho vychoval a věnoval se mu. Navíc by nebylo jisté, jestli by bylo štěně vhodné do služby. Z tohoto důvodu jsme přistoupili ke koupi již vycvičeného psa,“ vysvětluje ředitel Městské policie Jeseník Martin Novotný.

Každý služební pes městské policie musí vykonat zkoušku před zkušebním komisařem z výcvikového střediska psů Policie České republiky nebo krajským kynologem. Po jejím úspěšném splnění obdrží psovod Osvědčení o způsobilosti psa pro použití u obecní a městské policie, které má platnost dva roky. Po uplynutí této doby se přezkoušení opakuje.

Služební pes je v bezpečnostních složkách nenahraditelným pomocníkem. Při průzkumech objektů dokáže odhalit ukrytého pachatele mnohem dříve, než by jej nalezli policisté. V případě potřeby může také značně pomoci při pátrání po pohřešovaných osobách. Velký význam má především z hlediska preventivního, kdy pouhá jeho přítomnost na místě odradí potenciální pachatele od protiprávního jednání.

Psovodem se stane strážník Petr Beněk, který u Městské policie Jeseník slouží již jednadvacet let. Strážník psovod bude mít nyní za úkol naučit psa adaptovat se na nového pána. Klíčové je, aby si pes se svým novým psovodem rozuměl.