OVLIVNĚTE BUDOUCNOST JESENICKÉ DOPRAVY

Město Jeseník se potýká s dopravními problémy, jako kterékoliv jiné město. Jak skloubit narůstající počet aut s nedostatkem parkovacích míst, jak se projeví nová výstavba, jak vytvořit město přívětivější k pěším a cyklistům či jak být stále městem čistým a zdravým? Na tyto otázky odpovídá Plán udržitelné městské mobility, na jehož tvorbě začalo město pracovat…

Plán udržitelné městské mobility (PUMM) je významný strategický dokument, jehož ambicí je překročit rámec tradičního dopravního plánování, které se v posledních desetiletích zaměřovalo převážně na motorovou dopravu. Cílem PUMM je zabývat se dopravou ve městě komplexně a zabývat se i tzv. udržitelnými módy dopravy – chůzí, cyklistikou a veřejnou dopravou. A v případě Jeseníku s důrazem na ekologičnost jednotlivých typů dopravy.

Automobilová doprava dlouhá léta utváří vzhled našich měst, ale kromě nerovných dopadů na zdraví a kvalitu života není vždy snadno a stejně dostupná všem skupinám obyvatel (např. dětem a mladistvým, ženám, nízkopříjmovým skupinám, seniorům, zdravotně znevýhodněným). Kvalitně zpracovaný PUMM a jeho naplňování je tak přínosem pro celou společnost i životní prostředí.

Nedílnou součástí celého procesu je aktivní zapojování veřejnosti. Bez názorů a podnětů vás, obyvatel Jeseníku, by dobrý plán, ušitý na míru našeho města, nemohl vzniknout. Díky Vašim každodenním cestám po městě jste významnými nositeli místních znalostí o dopravě i o veřejném prostoru. V průběhu tvorby PUMM, která bude trvat do konce příštího roku, budete mít možnost podílet se na jeho tvorbě hned několikrát.

Poprvé se veřejnost může zapojit již nyní, a to prostřednictvím dotazníku.

„Nyní nemáme žádný moderní koncepční dokument z oblasti dopravy, od kterého bychom se mohli odrazit a plánovat v tomto směru nové investice. Plán udržitelné městské mobility zajistí, aby byl vylepšen veřejný prostor a zároveň bude vyřešen problém s parkováním, to vše s ohledem na životní prostředí. Chceme, abychom ve spolupráci s občany města vytvořili zase o něco příjemnější místo pro život,“ sdělil místostarosta Václav Urban.

tz