Sociální služby na Jesenicku. O to, jak fungují, se přímo v terénu zajímal náměstek Slavotínek

Kraj – Sociální rehabilitace, azylový dům či terapeutická komunita. I to jsou sociální služby, které nabízí spolek Ester v Javorníku na Jesenicku. V regionu patří mezi největší poskytovatele sociálních služeb. Náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí Ivo Slavotínek ho navštívil osobně, nevynechal ani některá další zařízení přímo v Jeseníku.

„Chtěl jsem na vlastní oči poznat, jak některé sociální služby na severu kraje fungují, pohovořit s pracovníky a vyslechnout si, co je trápí. Organizace, které jsem měl možnost poznat zblízka, dělají svou práci velmi dobře. A v pravidelných intervalech se chystáme i do dalších lokalit našeho regionu,“ řekl náměstek hejtmana Ivo Slavotínek.

Spolek Ester nabízí pomoc a podporu sociálně znevýhodněným skupinám obyvatelstva, především pak lidem, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní, ztratili sociální zázemí, jsou izolovaní a své postavení nemohou z objektivních důvodů sami úspěšně změnit. Tato organizace za téměř tři desítky let vybudovala prakticky od nuly rozsáhlou a propojenou strukturu služeb lidem na okraji společnosti.

„Lidé ve spolku Ester jsou profesionálové, a navíc práci v sociálních službách dělají srdcem a berou ji jako poslání. To je mimořádná kombinace,“ doplnil Slavotínek.

Náměstek hejtmana společně s jesenickou starostkou Zdeňkou Blišťanovou zavítal také za seniory do Centra sociálních služeb Jeseník a nevynechal ani Domov Sněženka Jeseník, příspěvkovou organizaci Olomouckého kraje. Ta poskytuje sociální služby uživatelům s mentálním a kombinovaným postižením, kteří nemohou z nejrůznějších důvodů žít ve svém přirozeném prostředí.

TZ