ŘIDIČI POZOR! MĚSTSKÁ POLICIE ZAČNE OD POČÁTKU KVĚTNA MĚŘIT RYCHLOST

Množící se stížnosti obyvatel na bezohledné řidiče byly důvodem pořízení mobilního laserového měřiče rychlosti vozidel. Radar, který si 22. března převzala jesenická městská policie, bude sloužit ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu ve městě Jeseníku. Místa, kde budou strážníci měřit, už jsou vytipována a schválena Policií České republiky.

Hlídka strážníků s radarem se bude pravidelně od počátku měsíce května objevovat mimo jiné například na ulici Dukelská či Šumperská. Dlouhá rovina tam mnoho řidičů svádí k tomu, aby šlápli na plyn více, než je zákonem povoleno. Svým jednáním pak ohrožují chodce a ostatní účastníky silničního provozu. „Bohužel, tyto komunikace patří k problémovým úsekům a došlo tam již k řadě nebezpečných situací. Lidé se nás opakovaně obrací, abychom zde začali s měřením rychlosti, neboť řada řidičů si plete výše uvedené místní komunikace se závodní dráhou,“ uvedl ředitel Městské policie Jeseník Martin Novotný.

Měření rychlosti vozidel nezastupitelným způsobem přispívá ke zklidnění dopravy, a především ke zvýšení bezpečnosti provozu, a tím i obyvatel a návštěvníků města. Jde zejména o preventivní činnost. „Snižování rychlosti prostřednictvím dopravního značení je účinné pouze částečně, a to především v souvislosti s určitou nekázní řidičů, kteří nerespektují dopravní značky jako takové. Následky nehod, které jsou zapříčiněny překračováním nejvyšší dovolené rychlosti a následným nezvládnutím vozidla, jsou vždy velice vážné, někdy i fatální,“ uvedl místostarosta města Václav Urban.

Lokality, na kterých se bude rychlost kontrolovat, se budou postupně rozšiřovat. Vždy se však bude jednat o místa schválena státní policií. Pro větší transparentnost bude seznam dotčených ulic zveřejněn na webu města i městské policie. Po zaškolení obsluhy se předpokládá, že měření bude zahájeno v květnu letošního roku.

„Očekáváme, že dojde ke zklidnění dopravy ve městě, a to zejména v blízkosti přechodů pro chodce, škol a školek a míst s vysokou frekvencí pohybu chodců, hlavně dětí. Cílem měření je především zvýšení bezpečí občanů,“ uvedla starostka města Zdeňka Blišťanová.

tz