TELEFONNÍ SPOJENÍ NA SENIOR TAXI

Vážení senioři, v říjnovém vydání měsíčníku NAŠE MĚSTO došlo ve článku Informace pro seniory – Změny u Senior Taxi k chybnému uvedení telefonu na Senior Taxi. Správně je 603 75 95 65 – OK TAXI. „Za způsobené komplikace se omlouváme,“ Alena Kalinová