NA KOHO SE OBRÁTIT, KDYŽ KLESÁ KVALITA TELEVIZNÍHO PŘÍJMU?

Na základě nárůstu stížností obyvatel jesenického regionu na nekvalitní příjem, který se objevil zejména na sklonku loňského roku, byl Český telekomunikační úřad požádán o vysvětlení, proč dochází ke zhoršení kvality příjmu DVB-T2 a jak nastalou situaci řešit.

Český telekomunikační úřadu mimo jiné uvádí, že svou roli sehrává geografie, mezinárodní koordinace kmitočtů, počasí, inverze a rovněž leckdy i nevhodné nastavení přijímacích antén či set-top-boxů u obyvatel. „V takových případech je ze strany kontrolních pracovníků vždy poskytnuta technická podpora i vysvětlení situace. Občanům doporučujeme a radíme pro první a rychlý kontakt využít formulář pro Oznámení o rušení televizního příjmu i návštěvu webových stránek Úřadu v sekci Rušení televizního příjmu – jak postupovat“, uvedla Hana Továrková, předsedkyně Rady Českého telekomunikačního úřadu

Formulář Oznámení o rušení televizního přijmu naleznete zde.

Kontakty na odborné pracovníky Českého telekomunikačního úřadu a další tipy, jak postupovat v případě rušení televizního příjmu naleznete zde.

Výzva: V případě, že se u vašich přijímačů objeví problém a budete jej hlásit na Český telekomunikační úřad, tak prosíme, informujte o tom také město. Je důležité, abychom věděli, v jakém rozsahu ten problém je – kolik domácností špatný signál řeší. V případě velkého množství stížností můžeme hledat další cesty, jak situaci řešit. Informaci o podání stížnosti na Český telekomunikační úřad prosím směřujte na adresu dotazy@mujes.cz.

tz