LETOS BUDE DOKONČEN SKATEPARK A III. ETAPA REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ

Dělníci se na staveniště nového Skateparku vrátí už na jaře. Po přerušení v zimním období budou pokračovat také práce na III. etapě revitalizace sídliště 9. května, jejíž součástí je mimo jiné i ulice Tylova.

III. etapa Regenerace sídliště 9. května

Aktuální III. etapa Regenerace sídliště 9. května zahrnuje rekonstrukci chodníků, cest, zeleně, veřejného osvětlení a úpravu zeleně, včetně dodání nového mobiliáře a je vymezena ulicemi Tylova, Mahenova, U Kasáren. Formální zahájení stavebních prací proběhlo na konci září loňského roku. Celá stavba má být dokončena do osmi měsíců, což s ohledem na zimní přerušení prací vyjde na léto tohoto roku. Navazovat by měly práce na IV. etapě.

První a druhá etapa se týkala regenerace v severozápadní části sídliště (výměna veřejného osvětlení, nové chodníky, rekonstrukci místních komunikací, dvě hřiště a sadové úpravy včetně výsadby nových stromů).

Skatepark

Stavební práce na výstavbě nového Skateparku bylo nutné přerušit. Práce probíhaly na podzim v maximálním nasazení i o víkendech, nicméně z důvodu špatných klimatických podmínek bylo nutné je přerušit tak, aby nebyla ohrožena kvalita díla. Zhotovitel se na jaře na staveniště vrátí a stavbu dokončí, uživatelé, kteří mimo jiné projekt sami připomínkovali a utvářeli, tak zahájí novou sezónu již v novém areálu.

Skatepark je navržen na místě původního skateparku na ul. Šumperská. Navržen je jako kombinace streetového parku se třemi výškovými úrovněmi spojenými rampami a schody a BMX dráhy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.