Z ULIC ZMIZÍ ODSTAVENÉ VRAKY

Díky novele zákona o pozemních komunikacích postupně zmizí vozidla dlouhodobě blokující parkovací místa. Odtah a veškeré další náklady uhradí provozovatel. Nevyzvednuté autovraky prodá město ve veřejné dražbě.

Zřídili jsme pracovní skupinu, ve které jsou zástupci oddělení majetku a odboru dopravy, technických služeb a městské policie. Tato skupina již zahájila proces systematického odstraňování autovraků z městských komunikací,” uvedl Václav Urban, místostarosta.

Dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, je za vrak považováno vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích nebo které není možné identifikovat (např. chybí RZ či VIN). Novelou zákona je vrakem také vozidlo, jehož technická kontrola je propadlá více než šest měsíců.

U těchto vozidel vypátrá město ve spolupráci s městskou policií jeho vlastníka nebo provozovatele a vyzve ho k odstranění vraku. Když bude výzva bez reakce (lhůta je šedesát dnů) vozidlo bude odtaženo. Autovraky pak budou odstaveny v areálu Technických služeb Jeseník.

Veškeré náklady, například za odtah, odstavení apod. bude oddělení majetku vymáhat na provozovateli vozidla. Ten, pokud si nevyzvedne vozidlo ani po dalších třech měsících od doručení oznámení, že bylo vozidlo odtaženo a kde se nachází, může město vůz prodat ve veřejné dražbě.

Vraky vozidel jsou v Jeseníku dlouhodobý problém. Zbytečně zabírají parkovací místa rezidentům, ohrožují životní prostředí a hyzdí vzhled veřejného prostranství,“ uvedl Martin Novotný, ředitel Městské policie Jeseník.

Autovraky mohou strážníkům nahlásit i občané, a to na bezplatné telefonní lince 156.

tz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.