KLUZIŠTĚ LÁZNĚ NEOTEVŘOU, BRUSLIT SE MŮŽE V DĚTŘICHOVĚ

Lázeňské kluziště zůstává v zimní sezóně zavřené. Město Jeseník do poloviny prosince připraví bruslařům provizorní řešení v Dětřichově a zároveň pokračuje v přípravě záměru vybudovat úplně novou ledovou plochu za sportovní halou.

Tradiční kluziště v Priessnitzových léčebných lázních se veřejnosti neotevřelo. „Technologie kluziště i rolba jsou zastaralé a vyžadují vyšší provozní náklady. Příjem ze vstupného a pronájmu kluziště nepokrývají náklady a lázně každoročně hradí ztrátu téměř půl milionu korun, na které se město Jeseník podílelo formou dotace asi z jedné čtvrtiny,“ uvedla obchodní ředitelka lázní Kateřina Tomášková. A k důvodům neprovozování kluziště dodala, že v minulém roce lázně přišly o velkou část příjmů a také musely omezit provoz pro své klienty v době svátků.

Jelikož by kluziště v zimní sezóně sloužilo zejména občanům města a regionu, bylo by to právě město Jeseník, které by finančně pokrývalo takřka celý provoz. „Náklady by se šplhaly do statisíců korun. Příprava ledové plochy by už musela dávno začít a my přitom nevíme, jaká budou vládní opatření. Peníze by mohly přijít vniveč, a proto jsme je raději schovali na rok 2021 na výstavbu kluziště nového,“ vysvětlila starostka města Zdeňka Blišťanová.

Přírodní kluziště v Dětřichově

Milovníkům bruslení a hokeje se však město snaží uzavření lázeňského kluziště nahradit. Už k 15. prosinci Technické služby Jeseník připraví vše potřebné včetně zázemí ke spuštění přírodní ledové plochy v Dětřichově. To se nachází zhruba 100 m za odbočkou na Mýtinku ve směru od Jeseníku. „Tohle kluziště je provizorním řešením, je totiž zcela závislé na počasí. Pokud bude mrznout, správce zde nastříká vodu a následně bude zmrzlou plochu udržovat,“ popsal řešení 2. místostarosta města Václav Urban.

Nové kluziště ve městě

Zároveň město pokračuje v přípravě záměru vybudovat kluziště, respektive multifunkční hřiště s ledovou plochou za sportovní halou na ul. Dukelská. Sportoviště o rozměrech 22 krát 45 metrů bude v zimě sloužit jako ledová plocha, v létě se na něm bude hrát basket, florbal, volejbal a další míčové sporty. Realizačně je projekt nachystaný na rok 2021.

Výstavba celého komplexu byla rozdělena do několika etap. Zpracována je projektová dokumentace tzv. nulté etapy, jejíž náklady jsou odhadnuty na cca. 22 milionů korun s DPH. „Její součástí je umístění trafostanice a samotného sportoviště včetně mantinelů, kluziště, pokladny, dílčího oplocení a technologie chlazení. Počítá se přitom s využíváním stávajícího zázemí fotbalové tribuny, kde se nachází bufet, šatny, WC i místo pro zázemí rolby,“ popsal vedoucí odboru investic Jiří Uher s tím, že město již požádalo o vydání stavebního povolení. Další etapy jsou výhledové a lze je časově kombinovat. Sportoviště by se tak do budoucna mohlo rozšířit o vlastní zázemí, zastřešení nebo třeba další hřiště.

Myšlenkou multifunkčního hřiště se vedení města Jeseník intenzivně zabývá od podzimu 2019 ve spolupráci s místní průmyslovou školou. Záměr výstavby hřiště schválilo zastupitelstvo letos v únoru. Jeho umístění je v souladu s vypracovanou koncepcí sportovišť na ulici Dukelská.

tz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.