MĚSTSKÝ ARCHITEKT PŘEDSTAVIL KOMPLEXNÍ STUDII LOKALITY RYBNÍČEK

Jedním z vítězných návrhů participativního rozpočtu „Tvoříme Jeseník 2019“ se stal i návrh „Oprava břehu a chodníku u okrasného rybníku, nové lavičky“. Navrhovaná finanční náročnost tohoto návrhu činí 500.000 Kč.

Město Jeseník ve spolupráci s architektem města Tomášem Pejpkem provedlo technické zhodnocení dotčené lokality a bylo konstatováno, to co je očividné – technický stav rybníčku není uspokojivý. Břehy jsou erodovány vodní hladinou a stále více zasahují a ukrajují okolní chodníčky a zpevněné plochy, nátokový objekt je zcela zborcený. Nevyhovující je i stav středového ostrůvku, který je zarostlý náletovými dřevinami.

Na základě těchto závěrů se město Jeseník rozhodlo neinvestovat vyhrazené prostředky z participativního rozpočtu na lokální úpravu chodníčku dle výše uvedeného návrhu. Investice jen v tomto rozsahu, bez ostatních souvisejících nutných stavebních prací, by byla vynaložena zbytečně. Prostředky vyčleněné v „Tvoříme Jeseník 2019“ na opravu chodníku, tak budou zahrnuty do rozpočtu celé rekonstrukce rybníčku.

“Protože toto území vnímáme jako velmi cenné, s velkým relaxačním a klidovým potenciálem, rozhodlo se město Jeseník uchopit tuto lokalitu komplexně. Městským architektem Tomášem Pejpkem proto byla vypracována studie revitalizace celé lokality rybníčku, která určuje rozsah prací potřebných pro úpravy dané lokality – obnova břehů a pěších komunikací, vybavení novým mobiliářem, návrh nového mola a úprava zeleně,” vysvětlil vedoucí Oddělení cestovního ruchu Jan Mrosek.

Tato studie bude podkladem pro následující zpracování projektové dokumentace. V případě, že máte k této navrhované podobě rybníčku a jeho okolí nějaké postřehy a podněty, můžete je zaslat na e-mail koordinátora participativního rozpočtu monika.blandova@mujes.cz. Tyto budou předány k vyhodnocení architektovi města a zpracovateli projektové dokumentace, případně budou zapracovány do projektové dokumentace a následně realizovány.

“Záměrem města Jeseník je v roce 2021 žádat o dotaci z Ministerstva zemědělství ČR a finance vyčleněné z participativního rozpočtu na tento návrh použít jako částečné krytí dofinancování města,” dodal Mrosek.

tz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.