REVITALIZACE ULICE TYRŠOVA HOTOVA

Revitalizace ulice Tyršova, která spojuje náměstí s vlakovým nádražím, je hotova. Obnovou prošla nejen komunikace, ale také chodníky, parkovací plochy, kanalizace, osvětlení či další mobiliář. Celkové investiční náklady se nakonec díky efektivnímu přístupu všech zainteresovaných podařilo snížit z předpokládaných 27 milionů na necelých 20 milionů korun s DPH.

Město tak stavba stála nakonec jen 14 milionů korun, zbytek pokryla dotace z Ministerstva pro místní rozvoj a příspěvků vlastníků technické infrastruktury.

S revitalizací ulice došlo také ke změn dopravního režimu. Cesta ve spodním úseku je obousměrná, bude tedy možné vyjíždět i směrem do ulice Gogolova. Zároveň bude komunikace zařazena do Zóny 30 se zachováním plnohodnotného průjezdu cyklistů v obou směrech.

 

tz