PROJEKT VÝSADBA STROMŮ VE MĚSTĚ JESENÍK

Celkem 180 habrů a 6 jeřábů  bylo vysazeno ve třech lokalitách města v rámci projektu Výsadba stromů ve městě Jeseník. Na investiční akci v hodnotě 250 147 korun, která rovněž zahrnovala zpracování odborného posudku a povinnou publicitu, obdrželo město dotaci ve výši 98,30 % z celkových nákladů. Nákup stromů a jejich výsadbu zajistily TSJ a.s. za dozoru vedoucího provozu zeleně ing. Romana Putka.

Samotná realizace projektu proběhla v únoru letošního roku, kdy to umožnil mírný průběh zimy. Pracovníci technických služeb postupně vysadili téměř dvě stovky dřevin, nejvíce z nich, 150 habrů obecných, na městském koupališti. „Stromy postupně vytvoří stěnu s cílovou výškou tři metry jako optickou clonu kolem obvodového drátěného plotu a zvýší tak intimitu prostoru koupaliště a zároveň eliminuje velké zděné plochy sousedního supermarketu,“ uvedla Veronika Dostálová z oddělení investic. Dalších třicet habrů obecných bylo vysazeno na hřbitově v Husově ulici s cílem zkompletovat v tomto areálu nové výsadby dřevin. Posledních šest stromů, jeřábů muk, bylo umístěno u rybníčku na ulici Ježkova za účelem vytvoření aleje oddělující plochu kolem rybníčku od vedle probíhající komunikace. Výsadby stromů se v rámci propagace projektu zúčastnily děti z Mateřské školy na ul. Karla Čapka. Povrch výsadbového místa byl u všech stromů mulčován štěpkou a jejich údržbu zajišťují technické služby.

Na projekt, který je také zaregistrován na portálu www.sazimebudoucnost.cz, podalo oddělení investic v lednu 2020 Žádost o dotaci v souladu s Výzvou č. 9/2019 Národního programu životního prostředí, prioritní podoblasti Životní prostředí ve městech a obcích, podoblasti Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích. „Žádost o dotaci splnila podmínky přijatelnosti a nyní jsme obdrželi finanční prostředky ve výši 245 867 korun, což odpovídá dotaci ve výši 98,30 % z celkových nákladů akce,“ dodala Veronika Dostálová.

tz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.