MĚSTO JEDNALO S NÁJEMNÍKY BYTŮ U KASÁREN

Na sklonku minulého týdne proběhlo setkání vedení města s nájemníky bytových domů U Kasáren 1264-1268. Tématem byla úprava výše nájemného a revitalizace těchto dvou budov se čtyřiceti bytovými jednotkami.

Nemovitost vlastněná městem prošla rekonstrukcí před více než dvaceti lety a přestože řada konstrukcí je v dobrém stavu, některé vykazují nedostatky. „Jedná se například o tepelně vlhkostní poruchy z důvodu nedostatečného zateplení obvodového pláště a střechy. Zásadním problémem jsou některá nefunkční okna a vadně provedená střecha,“ okomentoval současný stav Jiří Uher, vedoucí oddělení investic Městského úřadu Jeseník. Kvůli častým haváriím došlo před dvěma lety ke kompletní výměně rozvodu teplé vody ve všech vchodech. Při samotné revitalizaci obou bytových domů se uvažuje o rekonstrukci celé střechy včetně jejího zateplení, výměně oken a balkonových dveří, zateplení obvodového pláště, sanaci a rekonstrukci balkonů, zateplení podlahy mezi sklepní částí a prvním nadzemním podlažím a případné sanaci lokálních plísní. Celkové náklady dosahují cca 29 milionů korun, z toho by dotace pokryly téměř 12 milionů korun. „Žádost o jejich poskytnutí byla úspěšná, je doporučena a vybrána k financování. Do konce roku musíme doložit pravomocné stavební povolení a následně bude vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace,“ uvedl Jiří Uher. Stavební práce by měly začít již v příštím roce, nejzazší  termín ukončení je v roce 2022.

Druhým tématem besedy byla úprava nájemného ve výše popisovaných obytných domech. Více než polovina nájemníků hradí od cca 17 do 22 korun za metr čtvereční, nejvyšší nájem se pak šplhá k necelým 61 korunám.  „Město se nyní snaží nastavit výši nájemného tak, aby nájmy generovaly prostředky přinejmenším na základní údržbu bytového fondu. Při výši nájmu 20 korun za metr čtvereční to bohužel možné není,“ uvedl místostarosta Jeseníku Tomáš Vlazlo. Přitom podle znaleckého posudku aktuální cena nájemného atakuje částku 100 korun za metr čtvereční. „Nesměřujeme k tomu, aby nájemníci platili komerční nájemné. Zatím však nepadla konkrétní částka, tu chceme projednat se zastupiteli města. Myslím si však, že s valnou většinou nájemníků se dohodneme,“ dodala starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová s tím, že vybrané nájemné se bude vracet do údržby těchto bytových domů. Dalším plusem je, že díky revitalizaci vznikne přibližně až 40% energetická úspora, což se pozitivně odrazí v peněženkách nájemníků.

V současné době probíhá analýza nájemních smluv, po které budou následovat individuální pohovory s jednotlivými nájemníky. Předběžný termín je stanoven na září letošního roku.

tz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.