DŮLEŽITÉ INFORMACE Z JESENICKÉ NEMOCNICE

Dovolte mi Vás informovat o přijetí opatření v souvislosti pandemie COVID 19 v Jesenické nemocnici a.s. na základě pokynů Představenstva společnosti AGEL a MZ ČR ve spolupráci KÚ Olomouc zdravotnickým odborem. V níže uvedeném textu jsou jasně stanoveny parametry omezení péče v Jesenické nemocnici a.s.

Zákaz provozu těchto ambulancí:

 • oční ambulance
 • ortopedická ambulance
 • diabetologická ambulance
 • endoskopie
 • kardiologická ambulance
 • gynekologická ambulance
 • chirurgická příjmová ambulance
 • zubní ambulance
 • ambulance praktického lékaře u zavřena pro veřejnost, zde se budou provádět je pracovně-lékařské služby pro nově nastupující personál

V provozu jen akutní ambulance:

 • interní ambulance
 • chirurgická – traumatologická ambulance
 • porodnicko-gynekologická příjmová a akutní ambulance
 • dětská příjmová a akutní ambulance
 • akutní operační tým
 • LPS – ve zvláštním režimu – každý příchozí pacient – dezinfekce rukou a rouška, rozhodnutí, zda je to akutní hospitalizaci, v případě opačném bude poslán domů, že se hlásí svému obvodnímu lékaři. Zákaz plánovaných operací a neakutních hospitalizací ve všech oborech od 17.3.2020. V pondělí 16.3. 2020 proběhne plánovaná operativa.

Operace:
Zákaz plánovaných operací a neakutních hospitalizací ve všech oborech od 17.3.2020. V pondělí 16.3. 2020 proběhne plánovaná operativa.

Vstup do nemocnice:
Uzavření všech vstupů do nemocnice, otevřen je hlavní vstup do haly. Zde bude sestra, která bude měřit TT a odebírat cestovní anamnézu a klinické příznaky, určí jak dál s pacientem (infekční/neinfekční) nutná dezinfekce rukou a rouška pro pacienta. V případě, kdy sestra určí, že se jedná o infekčního pacienta s potencionálním rizikem nákazy COVID 19 bude tento pacient okamžitě izolován – izolační místnost na LSPP, systém je nastavený a připravený – s dotčenými sestrami, ty mají OOPP a pokyny.

Vedení Jesenické nemocnice a.s.