ZÁMĚR VÝSTAVBY MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ S LEDOVOU PLOCHOU MÁ ZELENOU

Zastupitelé města Jeseník včera schválili záměr výstavby multifunkčního hřiště s ledovou plochou. Nové sportoviště o rozměrech 22×45 metrů má vzniknout v Dukelské ulici za městskou sportovní halou. V létě by sloužilo například pro florbal, volejbal, in-line hokej či košíkovou, v zimě pak bruslařům.

Investici lze rozdělit do několika etap, které lze různě kombinovat, přitom se však nijak nepodmiňují. „Pro nás je však nejdůležitější nultá etapa, ta představuje vybudování samotného sportoviště s technologií chlazení a zřízení nové trafostanice. Pro zázemí hřiště s celoročním provozem se prozatím počítá s využitím prostor fotbalové tribuny, kde kromě sociálního zařízení může najít místo i rolba pro úpravu ledu,“ uvedl vedoucí Oddělení investic Městského úřadu Jeseník Jiří Uher. Projekt jako celek je etapizován, nultá etapa přijde odhadem na 16 milionů korun. Další dílčí etapy mohou následovat, například výstavba nového zázemí, případně zastřešení, nebo dobudování dalších sportovišť. Provozní náklady, které zahrnují i údržbu, lze zatím také jen odhadovat. Hrubý odhad se pohybuje do částky 1,5 milionu korun. Jiří Uher zároveň upozornil, že s velikostí plochy se razantně zvyšují náklady na její provoz. Například ve Frenštátu pod Radhoštěm, kde mají ledovou plochu 26×56 metrů, představují tyto náklady již cca 2,5 milionu korun ročně. Velikost navrhované ledové plochy v Jeseníku je ale větší než stávající kluziště v areálu Priessnitzových léčebných lázní, které má rozměr 20×40 metrů. Navíc, nespornou výhodou nového sportoviště je jeho variabilita, do budoucna ho lze například rozšířit, což by uvítali především hokejisté nebo dokonce i přemístit pro případ, že by vznikla potřeba vybudovat krytou hokejovou halu.

Myšlenkou multifunkčního hřiště se vedení města Jeseník intenzivně zabývá od podzimu loňského roku ve spolupráci s místní průmyslovou školou, v jejíž blízkosti má vzniknout. „Umístění plánovaného hřiště je v souladu s vypracovanou koncepcí sportovišť na ulici Dukelská, která je centralizuje do jednoho areálu, čímž vznikají synergie při jejich provozování. V této části města je sportovcům a široké veřejnosti k dispozici městská sportovní hala, fotbalová hřiště a městské koupaliště s wellness. Navíc je tento areál dobře dostupný, v blízkosti je parkoviště i cyklostezka,“ řekl místostarosta města Jeseník Václav Urban. Jak dále poznamenal, s financováním by mohl pomoci formou dotace Olomoucký kraj coby zřizovatel uvedené střední školy.

tz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.