Návrh okružní křižovatky u Pradědu – Ing. Bac: “Jak se vám líbí?”

Vzhledem ke skutečnosti, že se zde, na stránkách I-novin vyskytla zmínka o mém návrhu O,K “uPradědu”, zveřejňuji náčrtek a popis návrhu, který jsem vytvořil a předal Městu, a který posoudil autorizovaný odborník na O,K s kladným výsledkem. Návrh prošel projednáním v dopr.komisi Města dne 25-09-2018 (viz zápis č.21…doporučeno k dalšímu řízení…)
0,K_uPradědu “IngJ.Bac” popis:

— na základě deklarace zastupitelů o účasti občanů na rozvoji Jeseníku jsem s využitím svého původního vzdělání (KD-dpravní stavby) navrhnul a v roce 2018 a předal Městu tento O,K—

:technický popis návrhu a výčet výhod:

– O,K JE stejné VELIKOSTI,jako O,K “za Jesenkou”…
– NEZASAHUJE do stáv. parku (boření parku, zásadní změny územního plánu)
– napojuje VŠECHNY komunikace (Lipovská,Dukelská,28ří,Poštovní)do
jednoho kruhu…
– provádění stavby NEVYŽADUJE výluku provozu stáv.křižovatky…
– převedení provozu do nové O,K lze provést nejvýše za prodloužený víkend, s minimílním omezením průjezdu…
– trasy chodců a trasy chodníků zůstanou BEZE změny…
– stávající přechody jsou ODSAZENY od kruh.objezdu…nebudou zastavovat výjezd z O,K…
– větve Lipovská/Poštovní/28října, jsou dle platných TP, obousměrně propustné pro VŠECHNY VELIKOSTI vozidel (variabilita objížděk)
– řešení O,K odborně posoudil autorizovaný projektant s dlouhodobou praxí přes40let) v oboru s KLADNÝM výsledkem

Ing J.Bac

(redakčně neupravováno)