Návrh okružní křižovatky u Pradědu – Ing. Bac: „Jak se vám líbí?“

Vzhledem ke skutečnosti, že se zde, na stránkách I-novin vyskytla zmínka o mém návrhu O,K „uPradědu“, zveřejňuji náčrtek a popis návrhu, který jsem vytvořil a předal Městu, a který posoudil autorizovaný odborník na O,K s kladným výsledkem. Návrh prošel projednáním v dopr.komisi Města dne 25-09-2018 (viz zápis č.21…doporučeno k dalšímu řízení…)
0,K_uPradědu „IngJ.Bac“ popis:

— na základě deklarace zastupitelů o účasti občanů na rozvoji Jeseníku jsem s využitím svého původního vzdělání (KD-dpravní stavby) navrhnul a v roce 2018 a předal Městu tento O,K—

:technický popis návrhu a výčet výhod:

– O,K JE stejné VELIKOSTI,jako O,K „za Jesenkou“…
– NEZASAHUJE do stáv. parku (boření parku, zásadní změny územního plánu)
– napojuje VŠECHNY komunikace (Lipovská,Dukelská,28ří,Poštovní)do
jednoho kruhu…
– provádění stavby NEVYŽADUJE výluku provozu stáv.křižovatky…
– převedení provozu do nové O,K lze provést nejvýše za prodloužený víkend, s minimílním omezením průjezdu…
– trasy chodců a trasy chodníků zůstanou BEZE změny…
– stávající přechody jsou ODSAZENY od kruh.objezdu…nebudou zastavovat výjezd z O,K…
– větve Lipovská/Poštovní/28října, jsou dle platných TP, obousměrně propustné pro VŠECHNY VELIKOSTI vozidel (variabilita objížděk)
– řešení O,K odborně posoudil autorizovaný projektant s dlouhodobou praxí přes40let) v oboru s KLADNÝM výsledkem

Ing J.Bac

(redakčně neupravováno)

VOX POPULI! – Články zveřejněné v této sekci nemusí korespondovat s názorem redakce! Jestliže bylo na našem webu uveřejněno sdělení obsahující skutkové tvrzení, které se dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí určité fyzické osoby, anebo jména nebo dobré pověsti určité právnické osoby, má tato osoba právo požadovat na vydavateli uveřejnění reakce – odpovědi. Na žádost této osoby odpověď na našem webu neprodleně uveřejníme. (pozn. red.)