MĚSTO JESENÍK ZVE NA SETKÁNÍ S OBČANY

Dopravní situace poblíž hotelu Praděd, ledová plocha a skatepark jsou témata, která zazní na Setkání s občany, jež se uskuteční 4. března v 17 hodin v jesenickém Kině Pohoda.

Největší diskuse se čeká kolem možného vybudování kruhového objezdu v centru města. Ve hře je přitom několik dalších variant, které budou na veřejném projednávání představeny. „Dopravní komise se po seznámení s dopravní studií přiklání k variantě kruhového objezdu, nicméně i veřejnost může danou studii připomínkovat, a to nejen na Setkání s občany, na kterém bude přítomen i její autor, ale dostatečný prostor pro veřejnou diskuzi nad tímto tématem nabídneme i poté. Konečné slovo budou mít zastupitelé na některém ze svých zasedání,“ uvedl Václav Urban, místostarosta města Jeseník.

Debata v kině se bude týkat také výstavby ledové plochy v kombinaci s multifunkčním hřištěm a skateparku. Ten nahradí zastaralé sportoviště v Bukovicích, místní části Jeseníku. Projektová dokumentace je již dokončena, nyní se začne vyřizovat stavební povolení a samotná realizace by se měla uskutečnit ještě v tomto roce.

TZ