O VIRTUÁLNÍ UNIVERZITU JE MEZI SENIORY ZÁJEM

Senioři v Jeseníku nezahálí, svědčí o tom například jejich zájem o studium virtuální univerzity třetího věku, kterou provozuje jako jednu z forem celoživotního vzdělávání Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze. Jedním z konzultačních středisek je i Klub seniorů v Jeseníku.

Dnes, ještě před začátkem zahajovací lekce letního semestru, obdrželi „studenti“ pamětní listy za aktivní účast v semestrálním studiu „České dějiny a jejich souvislosti I.“ a někteří také Osvědčení o absolutoriu univerzity třetího věku „Svět okolo nás“. Poté se senioři věnovali pokračování ve studiu, a to Českým dějinám II.  „Tento kurz je v pořadí již dvacátým semestrem, první z nich byl věnován astronomii a první přednáška se týkala slunečních hodin. Zájemců o tento druh vzdělávání bývá pravidelně kolem dvaceti,“ uvedla Alice Macečková z Centra sociálních služeb Jeseník. Pro úspěšné studenty, kteří splní všechny studijní povinnosti, bývá po šesti semestrech slavnostním zakončením studia promoce přímo v aule sídla ČZU v Praze. Jako tradičně proběhne i letos v květnu, a bude spojena s exkurzí v budovách Senátu ČR, kterou přislíbil zprostředkovat senátor Miroslav Adámek.

tz