TESTOVÁNÍ 5G SÍTÍ PROBĚHNE TAKÉ V JESENÍKU

Jeseník se stále více zviditelňuje na mapě České republiky. A to nejen svým přírodním bohatstvím, ale také inovativními přístupy. Tím nejčerstvějším je zpráva, že v tomto městě v srdci přírody se budou testovat 5G sítě. Testování, které poběží po dobu 24 měsíců, má začít v 1. polovině roku 2020. Kromě Jeseníku se tento pilotní projekt uskuteční také v Karlových Varech, Ústí nad Labem, Plzni a Bílině.

Tato města těží z úspěchu v soutěži 5G pro 5 měst, kterou v říjnu vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo dnes v pravé poledne v Praze. „Účast v soutěži 5G pro 5 měst je logickým krokem v našem přístupu maximálního důrazu na zkvalitňování služeb občanům města. Přijde nám samozřejmé, že usilujeme o to, aby se na Jesenicku rozvíjel průmysl s vysokou přidanou hodnotou, robotika, digitální vzdělávání, komunitní život 21. století, což podporuje snahy města snížit odliv mladých lidí. Již dnes je tady obrovský lidský potenciál, který chceme maximálně podpořit a ukázat světu. V 5G vidíme také příležitost v oblasti turistického ruchu, sportu nebo službách pro seniory a možnosti se otevírají také v oblasti boje proti suchu a péči o přírodu,“ uvedl za celý přípravný tým místostarosta města Jeseník Tomáš Vlazlo.

Zmiňovaná města by teď měla s mobilními operátory vybudovat  digitální infrastrukturu a získat podporu státu v testování a využívání 5G technologií, stejně jako v rozvoji chytrých měst.  Jejich příklady mají ukázat ostatním obcím a regionům cestu, jak efektivně zapojit nové technologie při zvyšování hospodářských výsledků a kvality prostředí obyvatel v různých oblastech života, například v dopravě, zdravotnictví nebo vzdělávání. Ministerstva pak chtějí tyto zkušenosti využít pro vytváření metodických postupů a tvorbu programů při zavádění 5G sítí v ČR.

tz