VEDENÍ RADNICE BESEDOVALO S ŽÁKY “EMKA”

Projekt Náš dům, participativní rozpočet, bytová politika města, smart city a další témata zazněla dnes na besedě vedení radnice s maturanty Střední odborné školy a Středního odborného učiliště strojírenského a stavebního Jeseník.

„Jsme rádi, že tady ta škola je. Je to škola, o které se v poslední době hodně hovoří. Třeba v souvislosti s tím, že v příštím roce se zde bude vyučovat IT obor,“ uvedla starostka města Jeseník Zdeňka Blišťanová. Místostarosta Tomáš Vlazlo pak informoval žáky například o projektu Náš dům, jenž se týká dalšího osudu bývalé městské knihovny. „Je to ten samý model jako u participativního rozpočtu, do kterého se může zapojit široká veřejnost včetně vás, studentů,“ poznamenal místostarosta Vlazlo. Ten zároveň podotkl, že město usiluje, aby se Jeseník stal místem pilotního testování 5G sítí. „Myslím si, že tento projekt, který má proběhnout v prvním čtvrtletí příštího roku, by mohl vaši školu zajímat a byl by pro vás přínosem. O této možnosti jsem právě hovořil s ředitelem školy,“ dodal Tomáš Vlazlo.

Další témata se týkala třeba bytové politiky a oblasti smart city neboli chytrých měst. Studenti se pak ve volné diskusi zajímali o stav silnic, výši nájemného při pořádání maturitního plesu v budově IPOS nebo o zdravotní péči. „Město je tady pro občany, nikoliv naopak. Proto chceme znát váš názor, co se vám v Jeseníku líbí nebo nelíbí, co je potřeba změnit,“ uzavřela hodinovou besedu starostka Zdeňka Blišťanová.

tz