OTEVŘENÝ DOPIS POSLANCŮM

Poslanecká sněmovna se dnes (10.9.) bude zabývat návrhem změny zákona o místních poplatcích, který nově upravuje poplatek za ubytování. Novela zákona, oproti dosavadní úpravě, rozšiřuje osvobození od poplatku i na osoby, kterým je poskytována komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče, což by se odrazilo v rozpočtu města. V této souvislosti oslovila starostka města Zdeňka Blišťanová poslanecké kluby otevřeným dopisem.

„Vážené paní poslankyně, vážení pánové poslanci, pokud pro tuto změnu zákona zvednete ruku, přijdou lázeňská města a obce o významnou část poplatku kompenzující jejich náklady v souvislosti s pobytem turistů nebo hostů lázní. Zároveň je potřeba zdůraznit, že zamýšlené navýšení poplatku od roku 2020 není pro lázeňská města a obce tím správným receptem. Za město Jeseník mohu říci, že naším úmyslem není a nebude zvyšovat poplatek ostatním návštěvníkům města, abychom případný propad dorovnali. Za to, že vláda nekoncepčně privileguje část klientů lázní, nemůžeme trestat turisty, kterých se výjimka z platby poplatku za pobyt nebude týkat,“ uvádí se mimo jiné v otevřeném dopise. Přitom se nejedná o ojedinělý krok města v této věci. Vedení radnice vyvolalo jednání se senátorem Miroslavem Adámkem a dohodlo se s ním na protinávrhu novely zákona o místních poplatcích. „Tento protinávrh, kterým se zabýval Senát České republiky, není v žádném případě namířen proti lázním. Naopak upozorňuje na fakt, že i v dalších městech a obcích může dojít ke znatelnému poklesu příjmů za poplatek z ubytování,“ uvádí Zdeňka Blišťanová v otevřeném dopise.

Pokud poslanci prohlasují navrhovanou změnu zákona, propad příjmu města Jeseník z tohoto poplatku bude ve statisících. Přitom tyto vybrané peníze jsou městem zpětně vynakládány do údržby zeleně, svozu komunálního odpadu, oprav silnic, činnosti městské policie a v neposlední řadě do oblasti cestovního ruchu včetně zajištění kulturních akcí spojené s turistickou sezónou.

rik