U ŠKOLY BEZPEČNĚJI

U Základní školy v Jeseníku na Nábřežní ulici je bezpečněji. Přímo naproti vchodu školy vznikl ze zatravňovacích dlaždic malý záliv pro auta, ve kterých rodiče přivážejí nebo vyzvedávají své děti.

„Dříve museli řidiči zastavit přímo na silnici a otevírání dveří směrem do vozovky nebylo bezpečné. To se však se začátkem školního roku změnilo. Pracovníci technických služeb zde vytvořili místo pro nástup a výstup dětí,“ uvedl místostarosta Jeseníku Václav Urban s tím, že nová plocha není určena pro parkování jako takové.

rik

Dopravní značka „Parkoviště K+R“ (č. IP 13e) označuje parkoviště, na kterém lze zastavit za účelem vystoupení a nastoupení osob, které dále využívají prostředek hromadné dopravy osob. Zkratka K+R vychází z anglického „Kiss and Ride“, tedy polib a jeď.