MĚSTO JESENÍK SE ZABÝVÁ BYTOVÝM FONDEM

Nakládání s obecním majetkem je téma, kterým se intenzivně zabývá město Jeseník. Pozornost je věnována především městským bytům, konkrétně úpravě nájmů.

„Vím, že to nebude populární krok, ale město se musí chovat s péčí řádného hospodáře. Není možné, aby výše nájemného v některých bytech nedosahovala ani dvaceti korun za metr čtvereční. Tyto nájmy je zapotřebí upravit na normální úroveň. Není možné dotovat někomu bydlení na úkor ostatních obyvatel města,“ vysvětlil místostarosta Tomáš Vlazlo. Jak dále poznamenal, je nutné také jasně definovat, pro koho jsou byty určeny, jak je tomu v případě sociálního bydlení. Pravidla mají být nastavena v nejbližší době, přitom budou vycházet z faktu, že městské byty jsou určeny lidem ve složité sociální situaci, což jsou třeba matky samoživitelky a také lidem, kteří jsou důležití pro chod města, tedy pro servis občanům. „Mezi ně patří například učitelé, lékaři, zaměstnanci města nebo třeba ředitel městské policie. Sehnat je není jednoduché a jediné, co funguje, je nabídka bytu,“ řekl Tomáš Vlazlo. Ten zároveň vyvrátil mylnou domněnku, že jde o nějaký bonus, který jde na vrub města. „Nejedná se o žádné bydlení zdarma, lidé v těchto bytech platí řádné nájemné jako ostatní,“ dodal místostarosta.

Bytový fond města je přitom zanedbaný a ne všechny odpovídají současnému standardu. Léta se do nich neinvestovalo nebo jen minimálně. „A to také díky tomu, že někteří nájemníci platí za užívání bytu částku, která nestačí ani na jeho údržbu. Je teď na nás, abychom narovnali výši nájemného,“ poznamenala starostka města Zdeňka Blišťanová. Co se týká nutných oprav, jedná se nejen o jednotlivé byty, ale také o celé domy. „To je případ tzv. kachlíkáčů, bytů po sovětské armádě v ulici U Kasáren, kde některé nájmy jsou doslova směšné. Za stometrový byt jeden z nájemníků platí 2000 korun. A těchto případů je víc. Pak se není co divit, že městu chybí peníze nejen na  údržbu, ale i na opravu bytového fondu. Tento problém je nutné řešit, a to urychleně,“ zdůraznil místostarosta Tomáš Vlazlo, který v těchto křiklavých případech nevyloučil ani možnost skokového navýšení nájemného.

V celém Jeseníku je přibližně 5200 bytů, z toho zhruba stovka patří městu. „To znamená, že ve více než pěti tisících bytech žijí lidé, kteří si řeší své bytové potřeby sami. Je zapotřebí říct, že na městský byt nevzniká občanovi automaticky nárok,“ konstatovala starostka Zdeňka Blišťanová a zároveň dodala: „Je to někdy až zarážející, s jakými důvody se na mne obracejí lidé s žádostí o byt. Jedna paní mi řekla, že bydlením v městském bytě si chce ušetřit na důchod,“ okomentovala jednu ze schůzek s žadateli o byt starostka města.

rik