Úředníci chtějí v Praze jednat o přeložce silnice I/60 Na Pomezí. Uspějí?

Začátkem týdne proběhla schůzka vedení města s krajským zastupitelem a poslancem Adamem Kalousem. Témat bylo hned několik.

„Jednali jsme například o dalším osudu budovy IPOS, lázeňských poplatcích, financování bazénu v České Vsi  a v souvislosti s bezdomovci o možném otevření záchytné stanice na Jesenicku,“ uvedla starostka města Zdeňka Blišťanová. Jak dále poznamenala, jsou témata, se kterými může tento politik pomoci regionu z pozice krajského zastupitele a v dalších jako poslanec. Týká se to třeba sjednání schůzky na ministerstvu dopravy.

Lipová Lázně, přerušovaná červená čára – navrhované napojení přeložky

„V Praze chci diskutovat o několika problémech, a to o vymáhání pokut od polských řidičů a dopravní dostupnosti na Jesenicku, konkrétně vybudování zhruba čtyřkilometrové přeložky silnice I/60 Na Pomezí,“ řekl místostarosta Jeseníku Václav Urban. Podle něj je Jesenicko z hlediska miliardových investic do dopravní infrastruktury v rámci celé republiky stále otloukánek. „O zmiňované přeložce se hovořilo již před mnoha lety, dobrý úmysl však zůstal bohužel jen na papíru. Kamiony tak mají v kopcovitém terénu s ostrými zatáčkami problém dostat se v zimě přes Pomezí, a to souvisí právě s kvalitou zimní údržby, o které chci na ministerstvu také mluvit. Dříve se nestávalo, že by bylo uzavřené Červenohorské sedlo nebo silnice Na Pomezí, přitom se jedná o silniční tahy důležité jak pro město Jeseník, tak i pro celý region,“ dodal místostarosta Urban.

rik, foto: www.jesenik.org