MĚSTU SE NELÍBÍ NÁVRH ZMĚNY ZÁKONA O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Město Jeseník bojuje proti návrhu změny zákona o místních poplatcích, konkrétně se jedná o lázeňský poplatek. Pokud tato změna zákona projde, přijde Jeseník o významnou část poplatku, který využívá na částečné krytí nákladů spojených se zvýšeným pohybem návštěvníků města. V této souvislosti se už vedení Jeseníku obrátilo o pomoc na senátora Miroslava Adámka a poslance Adama Kalouse.

„Vládní návrh od poplatku nově osvobozuje klienty lázní, kterým je poskytována komplexní lázeňská rehabilitační péče. Navíc snižuje věkovou hranici pro osvobození od poplatku ze 70 na 65 let. Pro Jeseník by to znamenalo v roce 2020 výpadek příjmu ve výši více než 1,5 milionu korun,“ uvedla starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová. Jak dále poznamenala, město Jeseník se tímto problémem zabývá již od dubna a v květnu zaslalo dopisy senátorovi Miroslavovi Adámkovi a poslanci Adamovi Kalousovi. Na žádost města zatím reagoval pouze senátor Adámek, který přislíbil pomoc.

Lázeňský poplatek, který se stává součástí rozpočtu měst a obcí, kompenzuje jejich náklady v souvislosti s pobytem turistů nebo hostů lázní. Jedná se především o údržbu veřejné zeleně, opravu místních komunikací, svoz odpadů, propagaci cestovního ruchu a také kulturu.

Autor a foto: TZ