Obec Uhelná začne třídit odpady s pomocí chytrých technologií

Obec Uhelná na Jesenicku zásadně proměňuje nakládání s odpady. Zavádí totiž technologickou novinku – evidenční systém odpadů, která, jak uvádějí zastupitelé obce, povede k  efektivnějšímu nakládání s odpady a k výrazným úsporám. Takzvanou chytrou technologií zavede v Uhelné společnost JRK.

Zástupci samosprávy v Uhelné si od nového systému slibují podstatné snížení množství netříděného odpadu a úsporu financí jak za skládkovné, tak i za svoz. „Zavedení chytrého evidenčního systému nám dá přehled o tom, jak občané nakládají s odpadem. Zároveň díky tomu budeme mít kontrolu nad hmotností jednotlivých složek odpadu, které předáváme dál k likvidaci,“ uvádí starosta Uhelné Zdeněk Hořava a dodává: „zavedení evidenčního systému nám ušetří i peníze, které tak budeme moci investovat do dalšího rozvoje obce.“

V Uhelné jde konkrétně o evidenční systém ECONIT. Jeho hardwarová část představuje nástroj na sběr dat – tedy mobilní terminál, který načítá kódy, a ta softwarová zase pracuje s daty. Systém je přizpůsobený přesně potřebám obce. „Kromě úspor a přehledu nad odpady, zjednoduší evidenční systém administrativu spojenou s odpadovým hospodářstvím. Podstatné je, že obci vyřeší i vše, co souvisí s očekávaným zpřísněním legislativy ohledně skládkování,“ vysvětluje Andrea Poláková – regionální manažerka pro Olomoucký kraj ze společnosti JRK, která v Uhelné ECONIT zavede.

Zavedení evidenčního systému navazuje na dřívější proměny odpadového hospodářství v obci. Tou zásadní bylo spuštění pytlového svozu tříděného odpadu. Ten se sbírá dům od domu. Díky systému ECONIT tak bude tento pytlový svoz detailně evidován. Výhodou pro evidenci odpadu je i skutečnost, že se do systému zapojily téměř všechny domácnosti včetně chatařů z chatařských lokalit. 

O společnosti JRK Česká republika: Firma nabízí nápaditá řešení, jak u nás zlepšit nakládání s odpady. Má tři hlavní poslání: 1. snížení množství směsného komunálního odpadu, 2. předcházení jeho vzniku, 3. zvýšení míry třídění. Aby toho dosáhla, tak nabízí komplexní partnerství a řešení na míru pro každou obec. Více najdete na www.chytreodpady.cz.

Autor a foto: TZ