Geologické práce na ulici Priessnitzova omezí dopravu do jesenických lázní

V úterý 14. května budou prováděny geologické práce na ul. Priessnitzova spojené se zásahem do pravé krajnice silničního pozemku. Zahrnují čtyři strojně kopané sondy v úseku trasy budoucího chodníku do lázní (od parčíku “U čarodějnic” po odbočku k dětskému domovu).  Po dokumentaci a odběru vzorků budou sondy likvidovány dusaným záhozem.

Autor a foto: TZ