Jednání s dodavatelem tepla jesenických domácností pokračují

Investice, další spolupráce, cena tepla a problém odpojování. To byla hlavní témata schůzky mezi vedením města a dodavatelem tepla firmou Sateza, která se uskutečnila 14. února na radnici v Jeseníku.

„Do příští schůzky má Sateza předložit detailnější návrh budoucího vývoje centrálního zásobování teplem, ze kterého vyplynou ekonomické záležitosti. Řeč je především o objemu investic, které mají zmodernizovat tento systém a jejich časovém rozložení. Zároveň klademe důraz na to, aby cena za teplo pro občany byla srovnatelná s nabídkami jiných dodavatelů tepla. Poté se město rozhodne, jak bude pokračovat v řešení tohoto letitého problému,“ uvedl místostarosta města Tomáš Vlazlo.

Během jednání zazněly také informace o odpojování se ze systému CZT. „Lidé, kteří se chtějí odpojit, většinou argumentují cenou tepla a dosavadní tepelné médium chtějí nahradit tepelnými čerpadly. Záleží ovšem, zda mají k dispozici všechny dostupné informace, které s tímto krokem souvisí. Například Energetický regulační úřad upozorňuje na několik úskalí. Jedním z nich je to, že ve výpočtu porovnávané ceny za teplo často chybí kalkulace nákladů na údržbu tepelného čerpadla. O jeho životnosti, respektive nutnosti průběžně šetřit na obnovu celého zařízení nenaleznete také v kalkulacích mnohdy ani zmínku. Sečtením všech položek pak cena narůstá,“ vysvětluje místostarosta Vlazlo. Dalším úskalím je, že bytový dům si odpojením od centrálního zásobování uzavírá jednu cestu pro vytápění a přebírá odpovědnost za vytápění celého objektu sám na sebe. Při poruše tepelného čerpadla už není možné použít centrální zásobování teplem jako náhradního zdroje, bytový dům by si musel najít jinou alternativu. Naopak soustavy dálkového vytápění disponují záložními výrobnami tepla a v případě výpadku jednoho z nich mohou dodávky bez přerušení vykrýt z jiného zdroje. „I z těchto důvodů má město zájem na udržení systému centrálního zásobování teplem, zároveň však chce docílit ceny, která by oslovila občany,“ uzavřel místostarosta Vlazlo.

Další jednání se Satezou  proběhne na přelomu února a března.

Autor a foto: RK