Koledníci Tříkrálové sbírky na Jesenicku vybrali přes 660 tisíc korun

V rámci Tříkrálové sbírky se na Jesenicku v letošním roce vybralo přes 660 tisíc korun. Váš příspěvek putuje na rekonstrukci Domova pokojného stáří sv. Františka v Javorníku. Všem kteří přispěli patří velký dík!