V Jeseníku po nových chodnících a novém asfaltu

Nový asfaltový povrch dostaly během posledních dvou měsíců tři komunikace v Jeseníku. Zcela nedávno příjezdová cesta ke sportovní hale spolu se silnicí „horní“ Dukelská a koncem září Lipovská ulice v úseku od železničního přejezdu k Penzionu U Petra. Zatímco v prvních dvou případech se jedná o investici města, v posledně jmenovaném stavbu financovala Správa silnic Olomouckého kraje.

„Byli jsme domluveni s touto krajskou organizací, že komunikaci v Lipovské ulici opraví poté, co dojde k rekonstrukci inženýrských sítí a město Jeseník vybuduje podél této frekventované cesty chodník,“ řekl Jiří Uher, vedoucí oddělení investic.

Jak dále uvedl, investiční akce města nezahrnovala jen samotný chodník o délce zhruba 650 metrů, ale také výstavbu dešťové kanalizace, autobusové zastávky, přeložky inženýrských sítí, osvětlení přechodů pro chodce a vybudování nového připojení do obytné zóny v Kalvodově ulici z důvodu oddálení vjezdu od železničního přejezdu. Stavbu za téměř 7 milionů korun s DPH financovalo město Jeseník, z toho 90 % způsobilých nákladů pokryla dotace Integrovaného regionálního operačního programu. „Cílem projektu bylo zvýšit bezpečnost dopravy v Lipovské ulici, k čemuž došlo vybudováním chodníku pro pěší a vyloučení tohoto způsobu dopravy z tělesa silnice III. třídy,“ dodal Jiří Uher.

Se stejným záměrem, zvýšit bezpečnost chodců, se stavbaři pustili do realizace nového chodníku v ulici „horní“ Dukelská. Ten je součástí investiční akce, která zahrnuje dvě stavby v této části města v celkové ceně cca 6 milionů korun. Tou první je rekonstrukce příjezdové cesty ke sportovní hale včetně přilehlého parkoviště na pozemcích města Jeseník. „Druhá část zahrnuje výstavbu zmíněného chodníku a celkovou rekonstrukci místní komunikace v horní části ulice Dukelská od křižovatky s ulicí B. Němcové po křižovatku s ulicí Vrchlického. Součástí investic je nové veřejné osvětlení, odvodnění a celková rekonstrukce povrchů,“ vysvětlil Jiří Uher. Obě komunikace v Dukelské ulici už v minulých dnech dostaly nový asfaltový povrch, stavba chodníku bude kompletně dokončena do konce listopadu.

Autor a foto: RK