SENIOŘI BODOVALI, Z PRAHY PŘIVEZLI ČESTNÉ UZNÁNÍ

Čestné uznání ceny „Senior roku“ v kategorii Nejlepší klub roku a odměna 5000 korun putují do Jeseníku, a to zásluhou místní rady seniorů.  Slavnostní předávání  ocenění proběhlo 30. září v pražském Divadle ABC. Dalšími soutěžními kategoriemi byly: Nejlepší senior/ka a Zlatá síň SenSenu (senzačních seniorů). Cenu „Senior roku“ vyhlašuje Nadace Charty 77 v rámci svého projektu Senzační senioři.

Nominaci Rady seniorů města Jeseník v kategorii Nejlepší klub roku podpořil mj. také ředitel Centra sociálních služeb Jeseník Jan Rotter: „Radu seniorů tvoří skupina nadšených a ochotných seniorů. Všichni svoji etapu života prožívají nikoliv se založenýma rukama, ale aktivně a v touze pomáhat druhým, nejen ostatním seniorům, ale i generaci mladším v rámci regionálních komunit včetně organizací a místní samosprávy,“ uvedl ve svém zdůvodnění.

Rada seniorů vznikla z řad zástupců pěti klubů seniorů města Jeseník, které fungují ve městě od 90. let, na základě vzorů obdobně fungujících rad seniorů v Polsku a německém partnerském městě Neuburg an der Donau. Skupina prvních nadšenců  se poprvé sešla na podzim roku 2015 v prostorách radnice a od té doby se schází pravidelně, jednou měsíčně. „Rada seniorů pomáhá posilovat spolupráci mezi seniory z klubů v okrese i v příhraničí. Spolupořádá a účastní se tanečních, hudebních a společenských setkání, například v sousední České Vsi nebo v Mikulovicích. Pořádá i další akce, třeba výšlap na Zlatý Chlum nebo vánoční turistickou vycházku a spolupracuje také s neziskovými organizacemi. Těch aktivit je celá řada, z přístupu seniorů by si mohlo vzít příklad mnoho obyvatel města,“ uvedla místostarostka města Zdeňka Blišťanová.

Cílem ceny „Senior roku“ je podpora seniorů jako významné části naší společnosti a zdůraznění jejich výjimečných výkonů, počinů a prací. Ocenění má inspirovat seniory v jejich vlastním životě a posilovat jejich sebevědomí a sebedůvěru.

Autor a foto: TZ