Pravidla diskutujících na Jesenických novinách® on-line

Proč diskuze moderujeme?

Komentáře čtenářů jsou součástí obsahu webu. Za ten odpovídáme my jako jeho vydavatel!

Čeho chceme dosáhnout?
Chceme, aby komentáře obohacovaly naše zprávy a přinášely dalším čtenářům nějakou hodnotu. Nejsme cenzoři, jsme novináři. Moderování diskuzí nás netěší – místo abychom v komentářích nacházeli tipy, nápady nebo zpětnou vazbu, obvykle jen mažeme vulgarity, rasistické urážky a osobní nenávistné výpady vůči ostatním diskutujícím. To chceme změnit.

Proč nechceme neregistrované anonymy?
Máme ověřeno, že oblíbenou hrou některých diskutujících je vystupování za někoho jiného nebo pod několika identitami. To ke kvalitní diskuzi nepřispívá.

 

Pravidla diskuzí

Musíte vyplnit povinné údaje!
Nechceme vaše osobní údaje, abychom je zneužili, ale chceme, aby si diskutující stáli za svou virtuální identitou.

Nejsme tu od toho, abychom posuzovali, jestli máte pravdu. Pište, co chcete, ale:

a) Dodržujte zákony
Trestní zákoník definuje tzv. trestné činy narušující soužití lidí. Mezi ně patří nebezpečné vyhrožování, pronásledování, hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob a podněcování nenávisti vůči nim nebo omezování jejich práv a svobod. Každý má právo na ochranu osobnosti a osobních údajů, trestným činem je také šíření poplašné zprávy, i v diskuzích platí autorské právo. Seznam zákonů, které lze v diskuzích porušit, by byl dlouhý. Pamatujte, že neznalost zákona neomlouvá.

b) Diskutujte slušně
Neútočte, nezastrašujte, nenadávejte, nebuďte vulgární. Vytvořili jsme a aktualizujeme seznam vulgarit a urážek, které slouží jako vstupní filtr. Komentář obsahující tato slova bude odstraněn a nebude zveřejněn.

c) Nezneužívejte diskuze

    • Nehrajte si na někoho jiného.
    • Nespamujte, neagitujte. Zaplavíte-li diskuze stejnými texty, smažeme je všechny.
    • Pište k věci.
    • Nedávejte sem něco, co jste nenapsali sami. Nebo uveďte zdroj.

Co se stane, když pravidla porušíte?
Když pravidla porušíte, váš příspěvek smažeme.
Když budete pravidla porušovat soustavně, zablokujeme vám přístup.

Za Jesenické noviny

Jiří Fanta

Vydavatel, redaktor