V Jeseníku bylo během pěti hodin přijato přes 300 žádostí na kotlíkovou dotaci

Desítky lidí obléhaly už od nedělního odpoledne místa, kde dnes v osm hodin ráno začal Olomoucký kraj přijímat žádosti o kotlíkové dotace.

Těm, kteří chtěli, umožnil kraj jako jeden z mála v zemi přečkání noci uvnitř objektů. V Olomouci této možnosti využily dvě stovky občanů, v Šumperku nocovalo na detašovaném pracovišti hejtmanství šedesát lidí a v Jeseníku dvaatřicet. Na všech místech měli zajištěný dostatečný počet židlí, vodu a přístup na toaletu.

Od šesti do osmi hodin kontrolovali pracovníci krajského úřadu na všech třech místech zájemcům žádosti tak, aby se samotné zaregistrování do systému obešlo bez problémů. Případné nesrovnalosti hned na místě vyřešili.

Těsně před zahájením příjmu žádostí stálo v Olomouci ve frontě na pět set žadatelů. V Šumperku bylo asi sto dvacet lidí a v Jeseníku padesát.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA1titulka

 

Pošta na podatelnu krajského úřadu doručila ráno dalších 156 žádostí a přes datovou schránku jich přišlo deset.

„Olomoucký kraj dostane na tuto akci sto šedesát šest milionů korun. Za to by v letech 2016 a 2017 mohlo být vyměněno nejméně 1 140 kotlů. Už teď je přitom pravděpodobné, že by dnes mohla být podána až tisícovka žádostí,“ řekl v průběhu dne hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil.

Tento odhad se ukázal jako reálný. Jen dopoledne zaevidovali úředníci více než 1600 žádostí. 770 v Olomouci, 310 v Šumperku a 301 v Jeseníku. Poštou nebo přes datovou schránku přišly tři stovky žádostí.

O finanční podporu na výměnu starého kotle za ekologičtější topidlo mohou obyvatelé Olomouckého kraje žádat poprvé v historii regionu. Další výzva by přitom měla být vyhlášena nejdříve na přelomu roku 2017 až 2018. První letošní žádosti by měly být vyřízeny v dubnu nebo začátkem května.

V Jeseníku můžete podávat žádosti ještě v příštích dnech a to:

23. 2. 2016 od 8:00 do 17:00 hodin

24. 2. 2016 od 8:00 do 17:00 hodin

1. 3. 2016 od 8:00 do 17:00 hodin

3. 3. 2016 od 8:00 do 17:00 hodin

Na podatelně detašovaného pracoviště Krajského úřadu Olomouckého kraje v prostorách SOŠ a SOU strojírenské a stavební – Dukelská 1240/27.

Autor: TZ

Foto: TZ – žadatelé před RCO