Na slavnostní otevření jesenické sportovní haly dorazil i poslanec

Od 11.června se Jeseník může pochlubit zbrusu novým sportovním stánkem pro veřejnost z celého regionu. Moderní sportoviště vyrostlo na místě původní staré sportovní haly, která byla v únoru 2017 zdemolována.

Část pro sportovce tvoří, v celém regionu chybějící, hrací plocha o rozměrech 20 m x 40 m o světlé výšce min. 7,5 m s víceúčelovým umělým sportovním povrchem. Sportovní povrch TARAFLEX je universální, je položen na pružném roštu a splňuje ty nejnáročnější požadavky na absorpci nárazu a namáhání dolních končetin. Velikost sportoviště umožňuje umístění hřišť zejména pro futsal, florbal, volejbal, basketbal, tenis, házenou a dále všechny ostatní méně velikostně náročná hřiště. Další, od hřiště samostatně oddělenou částí sportoviště, je horolezecká stěna šířky 17 m a výšky až 10 m.

Zázemí sportovců a trenérů tvoří celkem šest šaten o velikosti 2x 30, 4x 15 míst s umývárnami a šatny pro rozhodčí. Své místo zde mají také nářaďovny, místnost první pomoci a klubovna. Kromě sportovců budou halu využívat také žáci sousední střední školy, kteří se na sportoviště dostanou suchou nohou, konkrétně spojovacím krčkem s přímým vstupem do šaten. Sledovat dění na hřišti a nasát tu správnou atmosféru může až 490 diváků, z toho 390 z hlavní tribuny.

Součástí celé investiční akce bylo také vybudování přípojek inženýrských sítí, parkovacích míst, komunikací, chodníků, osazení mobiliáře a zeleně. Hala je zabezpečena proti neoprávněnému vniknutí a požáru automatickým zabezpečením na pult centrální ochrany, k zajímavostem určitě patří elektrické sklápění košů či výsledková LED obrazovka o velikosti 4x2m.

Sportovní areál na ulici Dukelská skýtá nevídaný, sportovně relaxační potenciál s možností vybudovat zde v budoucnu ucelenou sportovní infrastrukturu pro všechny zájmové skupiny.

Celková výše investice stavby je bezmála 65 milionů korun s DPH, Olomoucký kraj přispěl 17 miliony a společnost CAMPA‐NET a. s. darovala 15 milionů korun. Demolice staré haly vyšla na 6 milionů s DPH. V současnosti již proběhlo výběrové řízení na vnitřní vybavení haly novým sportovním náčiním.

Generálním zhotovitelem stavby byla na základě výběrového řízení vybrána společnost OHL ŽS, a.s., nositelem projekčního řešení společnost Arch.Design, s.r.o. Výkon technického dozoru a koordinátora BOZP zajišťoval Čech-enginnering, a.s. a Dopravoprojekt Ostrava a.s.

Autor a foto: TZ

it-rxpharmacy