Experti z Norska přijedou zavádět na Jesenicku inovativní přístup k psycho-sociální práci pomocí metody Otevřených Dialogů

Pracovníci organizace ZAHRADA 2000 z.s., která se dlouhodobě věnuje péči o osoby s duševním onemocněním, projdou akreditovaným výcvikem v metodě Otevřených Dialogů pod odbornou garancí Norských expertů.

Od dubna 2018 po dobu následujících 2 let bude s jejich pomocí probíhat zavádění metody do přímé praxe s klienty i do procesu řízení v organizaci. Zkušený tým zahraničních odborníků pomůže českým kolegům vytvořit metodiku pro práci metodou Otevřených Dialogů a zapracovat její principy do stávajících metodik práce s klienty v organizaci. Účastníci projektu by si měli rozšířit znalosti o metodě a získat praktické zkušenosti s výcvikem prostřednictvím navazujících vzájemných odborných návštěv a konzultací.

Tato hlubší spolupráce s Norskými odborníky naváže na úvodní setkání a 5-denní workshop, který proběhl v červnu 2017 v Jeseníku a měl za úkol představit metodu OD pracovníkům ZAHRADY z.s. a odborníkům v Jesenickém regionu.

Díky zavedení metody Otevřených Dialogů se zvýší kvalita péče o duševně nemocné na Jesenicku, rozšíří se spolupráce mezi odborníky v oblasti péče o osoby s duševním onemocněním. Nový přístup v léčbě mimo jiné spočívá ve větší míře zapojení rodinných příslušníků a blízkých, kdy osoba s duševním onemocněním má možnost spolurozhodovat o léčebném postupu.

Kontakt: Mgr. Stanislav Turek, statutární zástupce a ředitel organizace, ZAHRADA 2000 z.s., s.turek@zahrada2000.cz, tel.737 241 330

Autor a foto: TZ