4. září jsme se dočkali a přivítali naše nové prvňáčky

Přivítání se konalo v osm hodin na budově Průchodní v tělocvičně, kam přišlo 41 žáčků a v devět hodin na budově Boženy Němcové, kde čekalo 47 nových žáčků.

Na obou budovách přivítal naše milé prvňáčky pan ředitel, paní místostarostka, paní Radní, paní zástupkyně, paní vychovatelky a výchovné poradkyně a ty nejdůležitější, paní učitelky. Ve třídě I. A paní učitelka Irena Václavková, ve třídě I. B paní učitelka Zdeňka Mrosková, ve třídě I. C paní učitelka Kamila Hlobilová a v I. D paní učitelka Markéta Diasová.

Prvňáčci byli pasování na školáky, obdrželi šerpu s logem školy a ve třídách si pak vyzkoušeli, jaké to je sedět v lavicích a poslouchat paní učitelku. Přejeme všem žáčkům a jejich rodičům co nejúspěšnější start do školního roku a celé školní docházky, hodně krásných zážitků a úspěchů!

Radka Burešová

Foto: RK – ZŠ Boženy Němcové